Now showing items 1-20 of 28

 • Decentralizovaný komunikační nástroj s garancí anonymity 

  Legéň, Michal
  V poslednom čase sa do popredia čím viac dostáva otázka zabezpečenia anonymity komunikujúcich strán. Použitím rôznych nástrojov je možné totiž v počítačovej sieti monitorovať činnosť užívateľov, s čím súvisí strata súkromia. ...
 • Efektivní nástroj pro kompresi obrazu v jazyce Java 

  Průša, Zdeněk
  Tato diplomová práce se zabývá problematikou ztrátové komprese digitálních obrazových dat. Ztrátová komprese obecně zavádí určité zkreslení do výsledné reprezentace obrazu. Toto zkreslení by mělo být nerušivé nebo v lepším ...
 • Grafické zobrazení relací mezi počítači v Internetu 

  Cimbálek, Přemysl
  Internetová televize IPTV (Internet Protocol Television) slouží k přenosu televizního vysílání po síti založené na protokolech rodiny TCP/IP. Její výhodou je, že vysílání nemusí být jednosměrné, jako je tomu u stávajícího ...
 • Implementace a testování hashovacího algoritmu MD5 

  Legéň, Michal
  Hashovací funkce jsou jedním ze základních stavebních prvků moderní kryptografie. Jejich úkolem je pro vstupní zprávy vytvářet unikátní bitové posloupnosti, nazývané digitální otisky. Tím zabezpečují nezbytnou integritu ...
 • Implementace algoritmů slepé separace zdrojů v jazyce C/C++ 

  Funderák, Marcel
  Tato práce se zabývá jednou z metod slepé separace zdrojů (BSS), která se nazývá analýza nezávislých komponent (z anglického Independent Component Analysis). Je uveden stručný teoretický podklad, ve kterém jsou vysvětleny ...
 • Informační systém pro správu bezdrátové sítě s využitím routerboardu MikroTik 

  Hromádko, Petr
  Diplomová práce se zabývá návrhem webového informačního systému pro správu klientů bezdrátové sítě s využitím routerboardu MikroTik. Jedná se o informační systém, prostřednictvím kterého bude mít poskytovatel internetového ...
 • Infrastruktura veřejných klíčů 

  Bědajánek, Ondřej
  Diplomová práce se zabývá infrastrukturou veřejných klíčů, ve které jsou popsány principy a funkce certifikační autority. V rámci diplomové práce, byla vytvořena vlastní certifikační autorita pod operačním systémem Linux. ...
 • Intel Integrated Performance Primitives a jejich využití při vývoji aplikací 

  Machač, Jiří
  Cílem prezentované práce je demostrace a zhodnocení přínosu vypočetních systémů SIMD a to zejména jednotek MMX, SSE, SSE2, SSE3, SSSE3 a SSE4 firmy Intel, pomocí vytvořených demostračních aplikací knihovnou Intel Integrated ...
 • Moderní počítačové viry 

  Malina, Lukáš
  Bakalářská práce Moderní počítačové viry se skládá ze dvou hlavních cílů (Analýza počítačových virů a návrh zabezpečení střední počítačové sítě) rozdělených na tři části: Analýza počítačových virů, Vlastní návrh zabezpečení ...
 • Návrh a implementace struktury vysoce vytížených informačních systémů s webovým rozhraním 

  Pálka, Mário
  Práca sa zaoberá navrhom informačného systému optimalizovaného pre vysokú záťaž s webovým rozhraním. V práci sú popísané informačné technológie, ktoré boli v práci použité, jazyk PHP, rámec CodeIgniter, jazyk SQL, HTML a CSS.
 • Neviditelný watermarking obrazových dat 

  Trbušek, Pavel
  Bakalářská práce se zabírá vkládáním neviditelného vodoznaku do obrazových dat. V první části práce jsou uvedené tři metody, jimiž toho lze dosáhnout. Metoda s využitím diskrétní kosínové transformace (DCT), diskrétní ...
 • Objekt pro průmyslovou výrobu 

  Malý, Jan
  Náplní diplomové práce je návrh a posouzení nosné ocelové konstrukce dvoulodního objektu pro průmyslovou výrobu. Šířka boční lodi je 15 metrů a šířka hlavní lodi je 35 metrů. Délka průmyslového objektu je 90 metrů. Výška ...
 • Příprava cvičení pro dolování znalostí z báze dat - klasifikace a predikce 

  Martiník, Jan
  Diplomová práce na téma "Příprava cvičení pro dolování znalostí z báze dat - klasifikace a predikce" pojednává o nejčastěji používaných metodách klasifikace a predikce. Mezi metody klasifikace byly zahrnuty asociační ...
 • Realizace útoku na hašovací funkci SHA-1 

  Dziura, Michal
  Bakalářská práce se zabývá hašovacími funkcemi, funkcí SHA-1 a její implementací v jazyce Java. Opisuje slabiny této funkce a implementuje realizaci vybraného útoku, vedoucího k odhalení zdrojového textu nebo založeného ...
 • Redukce obrazového šumu s využitím vlnkové transformace 

  Holiš, Michal
  Tato bakalářská práce obsahuje teoretické pojednání o šumech vyskytujících se v digitálních obrazových datech, jejich klasifikaci a možnosti odstranění. V další části je věnována teorii vlnek, vlnkové transformací a jejím ...
 • Rozšíření komunikačního protokolu MPKT na platformě .NET 

  Görlich, Tomáš
  Tato diplomová práce je zaměřena na rozšíření komunikačního protokolu MPKT 2008. Byla provedena analýza této verze protokolu a byly vzneseny návrhy na vylepšení a rozšíření této verze o další možnosti. Na základě tohoto ...
 • Sofistikované metody pro kontrolu elektronických textů 

  Flégl, Jan
  Tato práce se zabývá problematikou plagiátorství zdrojových kódů a textových dokumentů. Naším cíle je popsat známé metody, seznámit se s komerčními programy a vytvořit vlastní program na odhalování plagiátů. V úvodu ...
 • Správa aplikace apache webovým rozhraním 

  Hošek, Roman
  Tato práce se zabývá návrhem a realizací webové aplikace pro konfiguraci Apache serveru. Rozebírá problematiku konfigurace a jejích možných řešení. Pro výslednou aplikaci byl zvolen skriptovací jazyk PHP, s ukládáním dat ...
 • Srovnání implementací diskrétní waveletové transformace v Javě a C/C++ 

  Talavašek, Kamil
  Tato diplomová práce se zabývá diskrétní vlnkovou transformací dvourozměrného diskrétního signálu s použitím vlnky CDF9/7. Obsahuje teoretické principy diskrétní vlnkové transformace, popis konvolučního a Lifting principu ...
 • Systém klient-server založený na OpenSSL 

  Kohout, Jaroslav
  Cílem práce je nastudovat možnosti systému OpenSSL v prostředí PHP a implementovat zabezpečení pomocí tohoto rozšíření na příkladu systému klient-server, který je určen k ukládání citlivých dat. Je bezpodmínečně nutné aby ...