Now showing items 1-7 of 7

 • Daňové ráje a jejich využití 

  Malý, Jiří
  Diplomová práce se zabývá daňovými ráji a jejich využitím. V teoretické části jsou vymezeny základy daňových rájů a jejich využití. Další částí práce je analýza daňových rájů na Blízkém východě. V této části se práce ...
 • Návrh kombinované otopné soustavy s tepelným čerpadlem 

  Michl, Pavel
  Cílem práce je návrh kombinované otopné soustavy, kde zdrojem energie bude tepelné čerpadlo. Řešení obsahuje návrh systému řízení kombinované otopné soustavy a energetické zhodnocení návrhu.
 • Sidlo stavební firmy 

  Malý, Jiří
  Diplomová práce zpracovává projektovou dokumentaci pro objekt sídla stavební firmy. Budova je rozdělena na administrativu a drobnou výrobu. V budově se nachází vstupní hala s recepcí, kanceláře, zasedací místnost, zázemí ...
 • Studie výstavby MVE na střednín a dolním toku řeky Moravy 

  Dočkal, Jiří
  Tato předkládaná diplomová práce se zabývá popisem stávajícího stavu na toku řeky Moravy od malé vodní elektrárny Kroměříž až po malou vodní elektrárnu Hodonín. Následně se zabývám popisem vyhledaných jezů a splavů pro ...
 • Vliv integrace větrných elektráren do ES 

  Pospíšil, Petr
  Tato bakalářská práce je rozdělena do čtyř hlavních bodů. První bod obsahuje popis vzniku větru, princip a rozdělení větrných motorů a popis větrné elektrárny jako celku. Druhá část se zabývá rozborem vlivů větrné elektrárny ...
 • VLIV OZE NA PROVOZ ELEKTRIZAČNÍ SOUSTAVY 

  Malý, Jiří
  Práce se zabývá primární a sekundární legislativou energetiky ČR a navrhuje její doplnění o nová pravidla pro obnovitelné zdroje energie. V práci je dále navržena metodika stanovování volné kapacity sítí ČR pro připojování ...
 • Vlivy větrných elektráren na kvalitu elektrické energie 

  Bartko, Jan
  Tato práce se zabývá vlivy větrných elektráren na kvalitu elektrické energie. Cílem práce bylo pomocí modelu konkrétní sítě vyhodnotit vliv těchto zdrojů při velkém zastoupení v energetickém mixu. První část práce byla ...