Now showing items 1-3 of 3

 • Fundamentální analýza 

  Malý, Luděk
  Diplomová práce je zaměřena na provádění fundamentální analýzy akcií. V první části jsou podrobně rozebrány postupy a metody analýzy včetně jejich výhod či úskalí a možného použití v praxi. V praktické části je provedena ...
 • Návrh metodiky řešení elektronického zabezpečeni objektu 

  Malý, Luděk
  Diplomová práce se zabývá metodikou návrhu elektronické zabezpečovací signalizace. Je popsán způsob návrhu elektronické zabezpečovací signalizace dle platných norem a předpisů. Na jejich základě je navržen způsob algoritmizování ...
 • Návrh strategie internacionalizace firmy 

  Macinka, Jiří
  Nová posilující konkurence na trhu, která vzniká v důsledku technické revoluce, nutí firmy k vzrůstající globalizaci. Diplomová práce „Návrh strategie internacionalizace firmy“ popisuje možnosti vstupu firem na finský ...