Now showing items 1-20 of 21

 • Air–liquid interactions in a pressure-swirl spray 

  Jedelský, Jan; Malý, Milan; Del Corral, Noé Pinto; Wigley, Graham; Janáčková, Lada; Jícha, Miroslav (Elsevier, 2018-01-02)
  The energy transfer between a liquid hollow cone spray and the surrounding air has been studied using both imaging and phase-Doppler techniques. The spray was produced by a pressure-swirl atomizer discharging Jet A-1 fuel ...
 • Comparison of different configurations of Phase Doppler Analyser 

  Zaremba, Matouš; Malý, Milan; Jedelský, Jan; Jícha, Miroslav (EDP Sciences, 2016-03-28)
  A phase Doppler anemometry (PDA) technique is widely used in experimental fluid mechanics to measure size and velocity of particles in the fluid flow. Even though this method is common in experimental fluid mechanics, there ...
 • Droplet dynamics and size characterization of high-velocity airblast atomization 

  Urbán, András; Zaremba, Matouš; Malý, Milan; Józsa, Viktor; Jedelský, Jan (Elsevier, 2017-02-07)
  Airblast atomizers are especially useful and commonplace in liquid fuel combustion applications. However, the spray formation processes, the droplet dynamics and the final drop size distributions are still not sufficiently ...
 • Effect of nanoparticles concentration on the characteristics of nanofluid sprays for cooling applications 

  Malý, Milan; Moita, Ana; Jedelský, Jan; Ribeiro, Ana; Moreira, António (Springer, 2019-03-01)
  This study addresses the effect of nanofluid synthesis on the rheological properties of the resulting fluid and their consequent effect on the characteristics (size and velocity distribution of droplets, spray cone angle, ...
 • Evaluation of Steadiness and Drop Size Distribution in Sprays Generated by Different Twin-Fluid Atomizers 

  Zaremba, Matouš; Mlkvik, Marek; Malý, Milan; Jedelský, Jan; Jícha, Miroslav (EDP Sciences, 2014-11-18)
  Dvoumédiové trysky prodělaly značný vývoj v posledních desetiletích. Jsou běžné v mnoha průmyslových aplikacích jako rozprašování paliv, rozprašování tavenin a v potravinářství. Tento článek se soustředí na zhodnocení ...
 • An Experimental Analysis of the Spraying Processes in Improved Design of Effervescent Atomizer 

  Zaremba, Matouš; Kozák, Jiří; Malý, Milan; Weiß, Lukas; Rudolf, Pavel; Jedelský, Jan; Jícha, Miroslav (Elsevier, 2018-01-31)
  This work experimentally examines the primary atomization processes in a newly developed atomizer, similar to effervescent atomizer concept, at low pressures and low gas-to-liquid ratios (GLR). Several experimental and ...
 • Experimentální studie vlastností spreje a funkčnosti malých tlakových vířivých trysek 

  Malý, Milan
  Diplomová práce se zabývá experimentální studií vlastností spreje z několika malých tlakových vířivých trysek používaných ve spalovacích komorách proudových motorů. Po desetiletí byla snaha zlepšit jejich rozprašovací ...
 • Influence of operating conditions and atomizer design on circumferential liquid distribution from small pressure-swirl atomizer 

  Malý, Milan; Janáčková, Lada; Jedelský, Jan; Jícha, Miroslav (EDP Sciences, 2017-05-12)
  The spray symmetry is an important aspect in most practical applications. However, it is often an overlooked parameter. A measurement of circumferential distribution was carried out by a circular-sectored vessel on several ...
 • The influence of spill-line geometry on a spray generated by a pressure-swirl atomizer 

  Malý, Milan; Janáčková, Lada; Jedelský, Jan; Jícha, Miroslav (EDP Sciences, 2016-03-28)
  An experimental investigation of characteristics of spray generated by a pressure-swirl atomizer (spill-return type) was performed using shadowgraphy and Phase-Doppler Anemometry (PDA). Several different geometries of the ...
 • Internal flow and air core dynamics in Simplex and Spill-return pressure-swirl atomizers 

  Malý, Milan; Jedelský, Jan; Sláma, Jaroslav; Janáčková, Lada; Sapík, Marcel; Wigley, Graham; Jícha, Miroslav (Elsevier, 2018-08-01)
  Spill-return (SR) atomizers enhance the construction of Simplex atomizers by addition of a passage in the rear wall of the swirl chamber through which the liquid can be spilled away. It allows to discharge the liquid always ...
 • Internal flow characteristics in Spill-return pressure-swirl atomizers 

  Malý, Milan; Sapík, Marcel; Cejpek, Ondřej; Lízal, František; Ondráček, Vladimír; Jícha, Miroslav; Jedelský, Jan (ILASS, 2019-09-04)
  The spray produced by pressure-swirl atomizers strongly depends on the character of their internal flow. Flow field inside a swirl chamber of small pressure-swirl spill-return atomizers was examined using high-speed imaging ...
 • Investigation of pressure swirl sprays using Volumetric PIV 

  Cejpek, Ondřej; Jedelský, Jan; Malý, Milan; Sapík, Marcel; Lízal, František; Koched, Amine (ILASS, 2019-09-04)
  The volumetric measurement technique (V3V-Flex©) was used to investigate the spray generated by two pressure swirl atomizers (PSAs). Both a simplex pressure swirl atomizer and a spill-return pressure swirl atomizer were ...
 • Investigation of the Airflow inside Realistic and Semi-Realistic Replicas of Human Airways 

  Lízal, František; Jedelský, Jan; Bělka, Miloslav; Zaremba, Matouš; Malý, Milan; Jícha, Miroslav (EDP Sciences, 2015-05-06)
  Measurement of velocity in human lungs during breathing cycle is a challenging task for researchers, since the measuring location is accessible only with significant difficulties. A special measuring rig consisting of ...
 • Kvalita rozprašování paliv u malých tlakových vířivých trysek 

  Malý, Milan
  Tato bakalářská práce se zabývá měřením charakteristik spreje z tlakové vířívé trysky za použití fázového doplerovského analyzátoru. Cílem měření bylo stanovit a porovnat charakteristiky spreje za použití různých kapalin ...
 • Low-pressure twin-fluid atomization: Effect of mixing process on spray formation 

  Zaremba, Matouš; Weiß, Lukas; Malý, Milan; Wensing, Michael; Jedelský, Jan; Jícha, Miroslav (Elsevier, 2017-01-01)
  The present work comparably examines four different twin-fluid atomizers operated under the same op- erating conditions. Spray formation was examined by several approaches. The internal flow pattern was estimated using a ...
 • Měření povrchového napětí kapalin optickými metodami 

  Malá, Kateřina
  Tato bakalářská práce se zabývá měřením povrchového napětí kapalin. V teoretické části jsou vysvětleny základní principy a možnosti použití jednotlivých měřících metod. Dále se práce zabývá volbou nejvhodnější metody. Ta ...
 • Možnosti replikace rozstřikovacích trysek metodou 3D tisku 

  Petrenec, Jan
  Tato bakalářská práce se zabývá možností použití aditivních technologií (AT) při výrobě tlakových vířivých trysek, za účelem snížení finančních nákladů stejně jako výrobních časů dosahovaných stávajícími metodami výroby. ...
 • Návrh na rozšíření gastronomických služeb firmy Imperial Catering 

  Sichler, Radim
  Tato diplomová práce se zabývá tvorbou návrhu na rozšíření gastronomických služeb firmy IMPERIAL CATERING, s.r.o. Práce popisuje a analyzuje oblasti gastronomie a tržního oboru podnikání, ve kterém se firma pohybuje. Snaží ...
 • Návrh větrání bytu v panelovém domě 

  Doležel, Pavel
  Bakalářská práce je zaměřena na řešení větrání s rekuperací pro byt v panelovém domě. Úvodní kapitola se zabývá rozborem současných větracích jednotek a příslušenství určených pro tyto účely. Další kapitoly jsou věnovány ...
 • Návrh změn informačního systému firmy Eisberg, a.s. 

  Sichler, Marek
  Moje práce se zabývá návrhem změn informačního systému firmy EISBERG, a.s. Na základě získaných informací navrhnu, který modul systému je potřeba rozšířit, popřípadě předložím návrh na reorganizaci postupu a úkonu v ...