Now showing items 1-2 of 2

  • Aplikace Rapid Prototyping pro výrobu modelů vojenské historické techniky 

    Malý, Ondřej
    Práce se zabývá procesem výroby a následným zhodnocením vyrobených modelů historické drezíny Steyr K2670 v měřítku 1:120. Pro zhotovení produktu byla použita technologie rapid prototyping, která vytváří objekty na základě ...
  • Laboratorní úloha: Měření s osciloskopem 

    Malý, Ondřej
    Bakalářská práce se zabývá návrhem generátoru signálů pro laboratorní úlohu předmětu HELE. K návrhu bylo použito generátoru ICL 8038, který umožnuje generovat tři druhy signálů – sinus, obdélník a trojúhelník. Ve zvoleném ...