Now showing items 1-20 of 39

 • Alternativy řešení plošinového zvedáku 

  Hájek, Ondřej
  Cílem této diplomové práce je rozbor mechanických možností konstrukce plošinových zvedáků. Návrh plošinového zvedáku s mechanickým i hydraulickým pohonem s nosností 3500 kg a zdvihem 600 mm. Práce je zaměřena především na ...
 • Dvouhřídelový kontinuální mísič 

  Lukuvka, Šimon
  Tato diplomová práce řeší problematiku mísení a mísičů partikulárních látek. V první a druhé části je řešen teoretický rozbor mísicích procesů. Obsahem třetí a čtvrté části je návrh a výpočet parametrů mísiče.
 • Hydraulické posunovače 

  Votava, Michal
  Tato diplomová práce se zabývá návrhem hydraulického posunovače. Dále je v práci uveden rozbor možných konstrukčních řešení. Práce obsahuje vypracování zvolené konstrukce hydraulického posunovače s parametry: maximální ...
 • Hydraulické posunovače 

  Kvasnica, Tomáš
  Tato diplomová práce se zabývá konstrukcí hydraulického posunovače. V práci jsou uvedeny možná konstrukční provedení. Následně je vypracována vybraná konstrukce posunovače pro parametry : maximální tlačná síla 50 kN, ...
 • Hydraulický čistící stroj 

  Dvořák, Jaroslav
  Cílem této diplomové práce je návrh strojních česlí s hydraulickým pohonem čištění. Diplomová práce obsahuje konstrukční řešení hydraulického čistícího stroje a návrh hydraulického obvodu. Součástí práce je návrh vhodného ...
 • Jeřáb mostový dvounosníkový 

  Vajmar, Jan
  Tato diplomová práce se zabývá návrhem dvounosníkového mostového jeřábu. Na začátku práce jsou určeny průřezové charakteristiky nosníku a příčníku. Dále jsou vypočítána zatížení působící při provozu jeřábu. Následuje určení ...
 • Jeřáb mostový jednonosníkový 

  Stanec, Stanislav
  Tato diplomová práce se zabývá konstrukčním návrhem a výpočtem jednonosníkového mostového jeřábu s požadovanými základními parametry: nosnost 10 000 kg, rozpětí jeřábu 12 000 mm, rozvor 2 500 mm a zdvih 7 000 mm. V diplomové ...
 • Jeřáb nástěnný mobilní 

  Bábek, Tomáš
  Tato diplomová práce se zabývá návrhem nástěnného mobilního jeřábu, včetně pojezdové dráhy. Na začátku je proveden rozbor vhodných kladkostrojů dle důležitých parametrů. Následuje výpočet základních zatížení, které působí ...
 • Jeřáb radiální portálový 

  Dias, Aleš
  Smyslem této diplomové práce je kompletní návrh radiálního portálového jeřábu, včetně důležitých pevnostních výpočtů dle norem a kontrola pomocí programu ANSYS Workbench. Maximální nosnost je 1 500 kg při délce vyložení ...
 • Kyvadlo čelisťového drtiče 1 600 x 1 250 

  Ješuta, Jiří
  Tato diplomová práce se zabývá konstrukčním návrhem kyvadla jednovzpěrného čelisťového drtiče. První část pojednává o mechanickém rozpojování nerostných surovin. V druhé části jsou porovnány charakteristické vlastnosti ...
 • Kyvadlo čelisťového drtiče 700 x 300 

  Kopecký, Libor
  Tato diplomová práce se zaobírá návrhem konstrukce kyvadla čelisťového drtiče DCJ 700x300. První část práce se věnuje problematice zpracování nerostných surovin se zaměřením na zdrobňování hornin. Druhá část pojednává o ...
 • Kyvadlo čelisťového drtiče 900 x 500 

  Hladík, František
  Tato diplomová práce se zabývá konstrukčním návrhem kyvadla jednovzpěrného čelisťového drtiče s označením DCJ 900x500. V první kapitole jsou popsány teorie a způsoby rozpojování materiálu. Druhá kapitola pojednává o drtících ...
 • Mechanické shrabovací česle 

  Žemlička, Martin
  Diplomová práce se zabývá návrhem konstrukce hrablových mechanických shrabovacích česlí a skládá se z několika hlavních částí. První část diplomové práce zpracovává přehled současné nabídky strojně stíraných česlí. V druhé ...
 • Mechanický čistící stroj 

  Čejda, Robert
  Cílem mé práce je navrhnout konstrukci mechanického čistícího stroje jemných česlí včetně návrhu vhodného mechanizmu pohonu a jeho uložení na rámu. Čistící stroj je umístěn ve vtokové soustavě turbíny před objektem malé ...
 • Mostový jeřáb jednonosníkový 

  Chroust, Martin
  Tato diplomová práce se zabývá problematikou jednonosníkového mostového jeřábu. Cílem práce je provést konstrukční řešení mostového jeřábu podle zadaných parametrů, kterými jsou nosnost jeřábu 8 000 kg, rozpětí 10 000 mm, ...
 • Návrh manipulačního zařízení výrobní linky 

  Macháček, Jakub
  Tato diplomová práce je zaměřena na návrh manipulačního a zvedacího zařízení výrobní linky. Práce se zabývá návrhem rámu stroje pro příčný posuv 100 mm a podélný posuv 1500 mm. Dále se práce zabývá návrhem několika variant ...
 • Návrh nákladního výtahu 

  Šarman, Michal
  Cílem této diplomové práce je navrhnout nákladní výtah poháněný speciálním mechanizmem s využitím tlačeného řetězu dle zadaných parametrů. Úvod obsahuje základní rozdělení výtahů, dále je pak práce zaměřena na vlastní návrh ...
 • Návrh nákladního výtahu 

  Kryška, Martin
  Cílem této diplomové práce bylo provést koncepční návrh nákladního výtahu poháněného tlačným řetězem. Úvod je zaměřen na obecný popis výtahů a stávající problematiku. Další kapitoly obsahují vlastní návrh výtahu, konstrukci ...
 • Návrh nákladního výtahu 

  Odvárka, Tomáš
  Tato diplomová práce se zabývá návrhem nákladního výtahu poháněného speciálním mechanismem s využitím tlačného řetězu. V práci jsou navrženy a popsány nejdůležitější konstrukční celky nákladního výtahu. Konstrukční řešení ...
 • Návrh nákladního výtahu 

  Drápela, Josef
  Tato diplomová práce se zabývá návrhem nákladního výtahu. Výtah je poháněn speciálním mechanismem s využitím tlačného řetězu. Řetěz je veden ze zásobníku přes řetězové kolo do svislé vodící drážky. Na konci řetězu je ...