Now showing items 1-20 of 31

 • Dvouhřídelový kontinuální mísič 

  Lukuvka, Šimon
  Tato diplomová práce řeší problematiku mísení a mísičů partikulárních látek. V první a druhé části je řešen teoretický rozbor mísicích procesů. Obsahem třetí a čtvrté části je návrh a výpočet parametrů mísiče.
 • Hydraulické posunovače 

  Votava, Michal
  Tato diplomová práce se zabývá návrhem hydraulického posunovače. Dále je v práci uveden rozbor možných konstrukčních řešení. Práce obsahuje vypracování zvolené konstrukce hydraulického posunovače s parametry: maximální ...
 • Hydraulické shrabovací česle 

  Perejda, Michal
  Diplomová práca Hydraulické shrabovací česle sa zaoberá návrhom konštrukčného riešenia hydraulického čistiaceho zariadenia česlí so zdvihom 1800 mm, ktoré budú umiestnené v prívodnom kanále šírky 1000 mm čističky odpadových ...
 • Hydraulické shrabovací česle 

  Růčka, Martin
  Diplomová práce se zabývá konstrukčním návrhem hydraulicky shrabovacích česlí umístěných před čistírnou odpadních vod. V první části práce jsou popsány jednotlivé možnosti čistění vody od kusových pevných částic. V druhé ...
 • Hydraulický čistící stroj 

  Homoláč, Zdeněk
  Diplomová práce se zabývá konstrukčním návrhem mechanicky shrabovaných česlí s hydraulickým pohonem. Diplomová práce je složena z několika částí, v první části je vypracován přehled způsobů mechanického čištění česlí. Druhá ...
 • Jeřáb mostový dvounosníkový 

  Vajmar, Jan
  Tato diplomová práce se zabývá návrhem dvounosníkového mostového jeřábu. Na začátku práce jsou určeny průřezové charakteristiky nosníku a příčníku. Dále jsou vypočítána zatížení působící při provozu jeřábu. Následuje určení ...
 • Jeřáb mostový jednonosníkový 

  Stanec, Stanislav
  Tato diplomová práce se zabývá konstrukčním návrhem a výpočtem jednonosníkového mostového jeřábu s požadovanými základními parametry: nosnost 10 000 kg, rozpětí jeřábu 12 000 mm, rozvor 2 500 mm a zdvih 7 000 mm. V diplomové ...
 • Kyvadlo čelisťového drtiče 1 600 x 1 250 

  Ješuta, Jiří
  Tato diplomová práce se zabývá konstrukčním návrhem kyvadla jednovzpěrného čelisťového drtiče. První část pojednává o mechanickém rozpojování nerostných surovin. V druhé části jsou porovnány charakteristické vlastnosti ...
 • Kyvadlo čelisťového drtiče 700 x 300 

  Kopecký, Libor
  Tato diplomová práce se zaobírá návrhem konstrukce kyvadla čelisťového drtiče DCJ 700x300. První část práce se věnuje problematice zpracování nerostných surovin se zaměřením na zdrobňování hornin. Druhá část pojednává o ...
 • Kyvadlo čelisťového drtiče 900 x 500 

  Hladík, František
  Tato diplomová práce se zabývá konstrukčním návrhem kyvadla jednovzpěrného čelisťového drtiče s označením DCJ 900x500. V první kapitole jsou popsány teorie a způsoby rozpojování materiálu. Druhá kapitola pojednává o drtících ...
 • Mechanické shrabovací česle 

  Žemlička, Martin
  Diplomová práce se zabývá návrhem konstrukce hrablových mechanických shrabovacích česlí a skládá se z několika hlavních částí. První část diplomové práce zpracovává přehled současné nabídky strojně stíraných česlí. V druhé ...
 • Mechanický čistící stroj 

  Marek, Vlastimil
  Tato práce se zabývá konstrukcí mechanicky shrabovaných česlí pro čistírnu odpadních vod, které budou umístěny v přívodním kanále šířky 800 mm a hloubky 1 850 mm. Práce obsahuje rešerši používaných systémů, návrh vlastního ...
 • Mostový jeřáb jednonosníkový 

  Chroust, Martin
  Tato diplomová práce se zabývá problematikou jednonosníkového mostového jeřábu. Cílem práce je provést konstrukční řešení mostového jeřábu podle zadaných parametrů, kterými jsou nosnost jeřábu 8 000 kg, rozpětí 10 000 mm, ...
 • Návrh nákladního výtahu 

  Kryška, Martin
  Cílem této diplomové práce bylo provést koncepční návrh nákladního výtahu poháněného tlačným řetězem. Úvod je zaměřen na obecný popis výtahů a stávající problematiku. Další kapitoly obsahují vlastní návrh výtahu, konstrukci ...
 • Návrh nákladního výtahu 

  Šarman, Michal
  Cílem této diplomové práce je navrhnout nákladní výtah poháněný speciálním mechanizmem s využitím tlačeného řetězu dle zadaných parametrů. Úvod obsahuje základní rozdělení výtahů, dále je pak práce zaměřena na vlastní návrh ...
 • Návrh nákladního výtahu 

  Odvárka, Tomáš
  Tato diplomová práce se zabývá návrhem nákladního výtahu poháněného speciálním mechanismem s využitím tlačného řetězu. V práci jsou navrženy a popsány nejdůležitější konstrukční celky nákladního výtahu. Konstrukční řešení ...
 • Návrh speciálního manipulátoru 

  Martinů, Jan
  Tato diplomová práce se zabývá návrhem speciálního manipulátoru, poháněného speciálním mechanizmem s využitím tlačného řetězu. Řetěz je veden z dolní větve vodorovné vodící drážky přes řetězové kolo do horní větve vodící ...
 • Návrh šnekového převodu pohonu výtahu 

  Otisk, Jan
  Tato diplomová práce se zabývá návrhem šnekového převodu pohonu výtahu do stávající převodové skříně pohonné jednotky řady S3 pro pohon výtahu BOV 320/0,63. V této práci je obsažen rozměrový a kontrolní výpočet šnekového ...
 • Návrh zásobníku na sypký vápenný hydrát 

  Perna, Marek
  Tato diplomová práce řeší návrh hlubokého zásobníku na sypký vápenný hydrát pro technologická zařízení čistíren odpadních vod. Je zde proveden rozbor volby typu a konstrukce zásobníku, návrh rozměrů a pevnostní výpočet ...
 • Návrh zásobníku pro sypké materiály 

  Vydra, Jan
  Tato diplomová práce řeší návrh hlubokého zásobníku pro sypké materiály. Je zde proveden rozbor volby typu a konstrukce zásobníku, návrh rozměrů a pevnostní výpočet zásobníku. Je zde popsaná možnost vzniku klenby při ...