Now showing items 1-2 of 2

  • Návrh nového produktu a jeho marketingové podpory 

    Holubová, Martina
    Cílem bakalářské práce je zvýšit konkurenceschopnost vybrané firmy pomocí uvedení nového produktu na trh. Práce je rozdělena do třech částí. První obsahuje teoretická východiska, v druhé části je popsána analýza marketingového ...
  • Návrh opatření pro rozvoj konkurenceschopnosti podniku 

    Holubová, Martina
    Cílem diplomové práce je zvýšit konkurenční postavení vybrané firmy pomocí vytvoření nového marketingového mixu. Práce je rozdělena do tří částí. V první části jsou teoretická východiska řešeného problému. Druhá část ...