Now showing items 1-2 of 2

  • Návratový modul aerologické sondy 

    Malalan, Nina
    Metody, jak získat zpět měřicí vybavení pro průzkum horní atmosféry, jsou v současné době značně omezené. Velmi nízká míra návratnosti vedla k návrhu radiosondy na jedno použití, což nutí mnoho světových meteostanic omezit ...
  • Vibration feedbacks in pilot-aircraft haptic interaction 

    Malalan, Nina; Zikmund, Pavel (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta strojního inženýrství, 2019)
    A research about different ways of encoding the distance information with vibrotactile feedback was done as part of a bigger project with the aim of designing a device which would help the pilot to achieve greater precision ...