Now showing items 1-2 of 2

  • Stavebně technologický projekt bytového domu v Brně 

    Malaník, Jan
    V diplomové práci je obsažen rozbor zemních prací, základových prací a hrubé spodní stavby bytového domu na ulici Kopečná 9 v Brně. Práce dále obsahuje postupné změny zařízení staveniště, podrobný časový plán na vybrané ...
  • Vyzkumné centrum FIT VUT v Brně - řešení hrubé stavby 

    Malaník, Jan
    Tato bakalářská práce se zabývá stavebně-technologickým postupem hrubé vrchní stavby Výzkumného centra informačních technologií VUT v Brně. Cílem je detailně zpracovat strojní sestavu, časový plán, položkový rozpočet, ...