Now showing items 1-3 of 3

 • Navrhování čerpacích stanic pro dopravu odpadních vod 

  Káda, Leoš
  Předmětem bakalářské práce je navrhování čerpacích stanic pro dopravu odpadních vod. Cílem této práce je setřídit současné základní znalosti v oblasti návrhu čerpacích stanic, jejího vybavení a obohatit je novými trendy a ...
 • Návrh sanace stokové sítě vybrané části urbanizovaného celku 

  Horák, Ondřej
  V diplomové práci je řešena problematika návrhu sanace stokové sítě v urbanizovaném celku Kamenná čtvrt. Práce je dělena na několik částí. V první části se nachází průvodní zpráva zabývající se popisem základních charakteristik ...
 • Řízení provozu čerpadel ve vodárenství 

  Kvapil, Radek
  Bakalářská práce se zabývá popisem, návrhem čerpadel a automatických čerpacích stanic. V první části se práce zabývá rozdělením čerpací techniky a způsobem řízení čerpací techniky, dále se pak zabývá snížením provozních ...