Now showing items 1-9 of 9

 • Eliminace zápachu na stokové síti 

  Novotný, Jiří
  Diplomová práce je zaměřena na eliminaci zápachu ve stokovém systému. V práci je obsažena rešerše problematiky vzniku, kontroly a nebezpečí sulfanu pro člověka a stokový systém. Dále jsou popsány metody odstranění sulfanu ...
 • Možnosti odstranění zápachu na stokové síti 

  Žíla, Radim
  Diplomová práce je zaměřena na možnosti odstranění zápachu na stokové síti. V první části rešerše je popsáno, jak je obecně zápach vnímán a jakými legislativními předpisy se jeho množství v ovzduší reguluje. Druhá část ...
 • Posouzení vybraného čerpacího systému 

  Hladíková, Lucie
  Předmětem bakalářské práce je hydraulické posouzení čerpacího systému. V teoretické části se práce zabývá rozdělením čerpadel a jejich hydraulickým návrhem. Dále se také zabývá problematikou čerpání odpadních vod. V praktické ...
 • Sanace kanalizačních přípojek a šachet na stokové síti 

  Holeš, Petr
  Práce popisuje současný stav technologie určené k sanaci šachet a přípojek. Uveden je nejprve výčet metod s technickým popisem, dále jejich porovnání a příklady technologií. Příslušné kapitoly uzavírají doporučení ...
 • Softwarové prostředky pro matematické modelování ve vodárenství 

  Pavliš, Jan
  Tento dokument je zaměřen na práci se softwary zaměřenými na problematiku matematického modelování ve vodárenství. Je zde obsažen výčet a popis několika programů, jež jsou zaměřeny buď na statickou, nebo kvazi – dynamickou ...
 • Studie sanace stokové sítě vybrané části urbanizovaného celku 

  Voldán, Karel
  Cílem diplomové práce je vypracování studie sanace stokové sítě v části města Znojma. Práce je koncipována formou průvodní a technické zprávy. V průvodní zprávě se nachází stručný popis zájmové lokality, základní údaje o ...
 • Studie sanace vybrané části stokové sítě 

  Novák, Tomáš
  Cílem diplomové práce je vypracování studie sanace stokové sítě na ulici Vídeňská v městě Brně. V první části práce je uvedena průvodní zpráva obsahující základní údaje o předmětné kanalizační stoce, včetně charakteristiky ...
 • Studie sanace vybrané části stokové sítě v Ostravě 

  Köhler, David
  Cílem bakalářské práce je zhodnocení současného stavu poznání v oblasti sanace stokových sítí. Práce je rozdělena na teoretickou část a praktickou část. V teoretické části práce je cílem podrobné popsání procesu sanace a ...
 • Vyhodnocování stavebně-technického stavu stokové sítě 

  Bártík, Tomáš
  Bakalářská práce je zaměřena na vyhodnocení stavebně-technického stavu vybrané části stokové sítě. Práce je rozdělena na dvě části. Cílem první části je problematika navrhování, průzkumu a metodiky vyhodnocování stavu ...