Now showing items 1-2 of 2

  • Návrh vozidla skupiny E2 pro závody do vrchu 

    Malchárek, Martin
    V této diplomové práci se zabývám koncepčním návrhem vozu kategorie E2 pro závody do vrchu dle příslušných řádů FIA. Dále se zabývám detailním návrhem přední i zadní nápravy a rámu vozidla. Diplomová práce je od počátku ...
  • Stroj pro obnovu vodorovného značení na komunikacích 

    Malchárek, Martin
    Cílem práce bylo navrhnout stroj pro odstraňování vodorovného značení na komunikacích. Bakalářská práce obsahuje rešeršní část s výběrem podobných strojů na trhu. Dále se zaměřuje na návrh vlastního zařízení. Snahou bylo ...