Now showing items 1-2 of 2

  • Stanovení beta-karotenu v ječmeni metodou HPLC 

    Puč, Vojtěch
    Tato diplomová práce se zabývá problematikou přírodních antioxidantů obsažených v obilovinách a zvláště v ječmeni (Hordeum vulgare). Pozornost se zaměřuje především na karotenoidy. Teoretická část shrnuje poznatky o obsahu ...
  • Stanovení vybraných mykotoxinů ve vzorcích čajů 

    Pustka, Václav
    Tato diplomová práce se zabývá vývojem a validací analytické metody využívající vysokoúčinnou kapalinovou chromatografii s fluorescenční detekcí pro simultánní stanovení aflatoxinů a ochratoxinu A v bylinném a ovocném čaji. ...