Now showing items 1-4 of 4

 • Detekce infiltrace srážkové vody metodou EIS 

  Lipinský, Vít
  Diplomová práce se zabývá detekcí infiltrace srážkové vody v zeminách pomocí metody elektrické impedanční spektrometrie. Jejím cílem je posoudit vhodnost této metody a měřicí aparatury pro úlohu infiltrace vody v zeminách.
 • Splaveninová studie vybraného toku 

  Zouhar, Radim
  Práce je zaměřena na stanovení sedimentujícího množství v řece Svitavě a Křtinském potoku, který ústí do řeky Svitavy ve městě Adamov. Částice sedimentují při dně koryta, jestliže je výsledná síla způsobená proudem vody v ...
 • Vyhodnocení změn v rybniční hrázi monitorovaných metodou EIS 

  Novák, Michael
  Bakalářská práce se zabývá vyhodnocením monitorování zemní hráze rybníka vybudovaného v katastru obce Jevíčko. Pro identifikování sledovaných změn, které souvisejí s proměnným zatížením zemní hráze vodou, v čase a prostoru, ...
 • Vymezení anomálních oblastí homogenní zemní hráze malé vodní nádrže 

  Sedláková, Alena
  Bakalářská práce se zabývá posouzením změn probíhajících v zemní hrázi malé vodní nádrže Bezedník III. v katastru obce Kobeřice s vymezením anomálních oblastí stanovených nepřímou měřicí metodou elektrické impedanční ...