Now showing items 1-2 of 2

  • Nosná železobetonová konstrukce objektu pro parkování 

    Malecha, Tomáš
    Tato bakalářská práce obsahuje statickou analýzu a posouzení železobetonové, monolitické konstrukce objektu pro parkování. Je zde řešena lokálně podepřená stropní deska nad prvním nadzemním podlaží. Statická analýza byl ...
  • Zázemí pro zimní stadion a fitness cetrum ve Veselí 

    Malecha, Tomáš
    Diplomová práce se zabývá návrhem třípatrové budovy určené pro zázemí zimního stadionu. Jedná se o šatny, občerstvení a toalety pro diváky, fitness centrum s welness a kancelářské prostory.