Now showing items 1-1 of 1

  • Návrh marketingové strategie 

    Vančurová, Denisa
    Tato diplomová práce se zabývá implementací CRM systému do řízení firmy. Obsahuje analýzu současné situace, srovnání několika vybraných CRM systémů a navrhuje nejvhodnější produkt pro danou firmu. Cílem tohoto návrhu je ...