Now showing items 1-2 of 2

  • Algoritmy bezsnímačového řízení pohonu se synchronním motorem 

    Mališ, Martin
    Cílem této diplomové práce je porovnání algoritmů pro bezsnímačové řízení synchronního motoru s permanentními magnety. Pozornost je zaměřena zejména na deterministické metody estimace stavů, ověření jejich dynamických ...
  • Řídicí jednotka pro IRC systém 

    Mališ, Martin
    Tato bakalářská práce se zabývá návrhem řídicího systému pro regulaci teploty v rodinném domě. Systém je navržen pro individuální vytápění jednotlivých místností a skládá se z jedné řídicí jednotky a několika termostatických ...