Now showing items 1-1 of 1

  • Analýza vybrané firmy 

    Malinová, Klára
    Bakalářská práce je sestavena na základě účetních výkazů, a to rozvahy, výkazu zisku a ztrát a cash flow společnosti, za pomoci finanční analýzy. Finanční analýza je vypočítána za určité časové období. Jsou zde obsaženy ...