Now showing items 1-2 of 2

  • Dvoupalivové systémy dieselových motorů 

    Malinský, Marek
    Cílem práce je vyzvednutí významu dvoupalivových systémů vznětových motorů a alternativních paliv. Porovnání biopaliv a jejich vliv na výkon motoru a ekologickou zátěž. Zejména vyzvedává užití bionafty jako alternativního ...
  • Namáhání ojnice v multi-body systému 

    Malinský, Marek
    Diplomová práce se zabývá vytvořením metodiky pro výpočet namáhání ojnice spalovacího motoru v MBS softwaru. Samotná práce je rozdělena do několik etap, a to krátké rešerše soudobých ojnic, modelování ojnice za využití ...