Now showing items 1-6 of 6

 • Návrh marketingové strategie firmy 

  Hubrová, Kateřina
  Tématem diplomové práce je "Návrh marketingové strategie firmy". Práce se zabývá marketingovou komunikací, kde analyzuje stávající situaci firmy a podává doporučení, kterým by se mohla společnost řídit.
 • Návrh motivačního programu firmy 

  Bartoš, Michal
  Tato bakalářská práce analyzuje problémy firemního klimatu, přesněji motivačního programu pro zaměstnance. Obsahuje návrh motivačního programu, který by zvýšil efektivnost a prosperitu firmy na trhu skrze spokojenost zaměstnanců.
 • Návrh na zlepšení marketingové strategie fitness centra 

  Rychlovský, Tomáš
  Hlavním cílem této práce je zjistit spokojenost návštěvníků se službami Fitness centra a navrhnout opatření vedoucí nejen ke zvýšení spokojenosti, ale i ke zvýšení návštěvnosti tohoto Fitness centra.
 • Návrh strategie na zlepšení systému nástupní praxe firmy 

  Gazurová, Anna
  Diplomová práce se zabývá problematikou absolventského programu „Středisko nástupní praxe“ ve společnosti TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY, a. s. Práce popisuje do jaké míry jsou účastníci nástupní praxe spokojení s její délkou, prací ...
 • Návrh strategie náboru pracovníků v Jihomoravském kraji 

  Gajdošíková, Alena
  Tato diplomová práce analyzuje trh práce v Jihomoravském kraji, problémy související s přebytkem nabídky práce nad poptávkou především v oblasti informačních technologií, problematiku zaměstnávání absolventů a cizinců. ...
 • Návrhy marketingové strategie firmy 

  Trtílková, Lucie
  Tato diplomová práce konkrétně rozebírá metody propagace výrobků, význam marketingového oddělení ve firmě a způsoby měření efektivnosti propagace. Dále analyzuje dosavadní marketingovou strukturu společnosti Tescan, s.r.o. ...