Now showing items 1-2 of 2

  • Analýza ekonomických ukazatelů pomocí statistických metod 

    Malo, Dominik
    Bakalářská práce je zaměřena na analýzu finančních ukazatelů, vybrané společnosti, s využitím statistických metod. Zejména regresní analýzy a časových řad. Dále pak, za pomoci programovacího jazyka Visual Basic for Application ...
  • Řízení volného kapitálu podniku na finančním trhu 

    Malo, Dominik
    Táto diplomová práca sa zaoberá riadením voľného kapitáli vybraného podniku na finančnom trhu so zameraním na podielové fondy a fondy typu ETF. Výsledkom je konštrukcia a analýza potenciálneho zhodnotenia investičnej ...