Now showing items 1-1 of 1

  • Posouzení finanční výkonnosti společnosti 

    Mandíková, Anna
    Cílem této diplomové práce je, že pomocí vybraných metod strategické a finanční analýzy, zanalyzuje a zhodnotí současnou finanční situaci společnosti XYZ, s.r.o. v letech 2010 – 2015. V první části jsou uvedeny teoretické ...