Now showing items 1-2 of 2

  • Sledování 3D trajektorie předmětů pomocí kamerového stereo páru 

    Manga, Marek
    První část se zabývá návrhem jednoduchého systému značek, který by umožnil sledování polohy objektu v prostoru. Je zde popsán způsob návrhu systému značek a jejich vlastnosti jsou zhodnoceny v několika testech. Druhá část ...
  • Výběr příznaků metodou Dynamická vzájemná informace 

    Manga, Marek
    V této práci je proveden rozbor a diskutována problematika implementace metody pro výběr příznaků s názvem Dynamická vzájemná informace (DMIFS). Při studiu popisu DMIFS bylo nalezeno několik nesrovnalostí, které neumožňují ...