Now showing items 1-20 of 21

 • Aplikace lineární algebry a optimalizace ve zpracování obrazů 

  Mangová, Marie
  Tato bakalářská práce se zabývá řídkou reprezentací obrazů, stručně uvádí tuto problematiku a popisuje základní algoritmy pro hledání řídkých reprezentací. Poté jsou tyto metody empiricky ověřeny na simulovaných i reálných ...
 • Comparison of Bit Error Rate of Line Codes in NG-PON2 

  Horváth, Tomáš; Fujdiak, Radek; Čučka, Milan; Mišurec, Jiří; Mangová, Marie (IJATES, 2016-05-31)
  This article focuses on simulation and comparison of line codes NRZ (Non Return to Zero), RZ (Return to Zero) and Miller’s code for NG-PON2 (Next-Generation Passive Optical Network Stage 2) using.
 • Detekce roztroušené sklerózy 

  Kopuletý, Michal
  Tato práce je zaměřena na detekování lézí roztroušené sklerózy ze snímků magnetické rezonance. Správně vyhledané léze jsou velice důležité pro stanovení lékařské diagnózy. Detekce lézí pomocí metod strojového učení je ...
 • Doporučení optimálního mířicího bodu při střelbě na terč 

  Mareček, Petr
  Tato práce se zabývá doporučením optimálního bodu při střelbě na terč. První část práce obsahuje teoretický rozbor, kde je popsána problematika pravděpodobnosti, rozdělení náhodných veličin a jejich významná rozdělení. V ...
 • Dvě úlohy z oblasti zpracování videa netradičními prostředky 

  Kánský, Antonín
  Cílem této práce je pomocí řídké reprezentace signálů řešit dvě úlohy z oblasti zpracování videa. Je zde objasněna problematika tradičního řešení dvou efektů, tedy separace pozadí od pohybujícího se popředí a obnovení dvou ...
 • Implementace úloh z oblasti zpracování signálů pro podporu výuky 

  Ševčík, Zdeněk
  Tato práce řeší Fourierovy řady, fázorový diagram, převzorkování signálu a amplitudovou modulaci. Všechny tyto problematiky jsou analyzovány v teoretické části práce. Jsou zde odvozeny všechny tři tvary Fouriery řady, ...
 • Interaktivní webové aplikace pro podporu výuky 

  Tvorogov, Ivan
  Tato práce se zaměřuje především na vývoj interaktivních aplikací pro vizualizaci algoritmů bezeztrátové komprese dat. Teoretická část se věnuje popisu teorií z oblasti bezztrátových kompresních algoritmů a základnímu ...
 • Komprimované snímání perfúzního zobrazování v MRI 

  Mangová, Marie; Rajmic, Pavel; Jiřík, Radovan (Společnost elektrotechnického inženýrství, 2013-11-20)
  Perfúzní zobrazování v MRI je lékařská diagnostická metoda, kdy pacientovi podáme kontrastní látku a poté průběžně sledujeme průběh její koncentrace v postižené oblasti. Tuto závislost můžeme přibližně matematicky popsat ...
 • Komprimované snímání v perfuzním zobrazování pomocí magnetické rezonance 

  Mangová, Marie
  Perfúzní zobrazování pomocí magnetické rezonance je lékařská diagnostická metoda, která se zdá být v dnešní době velmi slibnou. Tato práce se zabývá řídkými reprezentacemi, rekonstrukcí matic s nízkou hodností a komprimovaným ...
 • Modelování perfuzních křivek v dynamické magnetické rezonanci 

  Ochodnický, Erik
  Perfúzne zobrazovanie pomocou dynamickej MRI má veľmi široké uplatnenie v lekárskej praxi, pretože poskytuje informácie o perfúznej charakteristike sledovaného tkaniva. Pri využití klasickej rekonštrukcie platí, že z dôvodu ...
 • Moderní metody restaurace audiosignálů 

  Kalník, Jan
  Tato bakalářská práce pojednává o moderních metodách restaurace audiosignálu. Hlavními použitymi metodami budou řídké reprezentace signálu, které budou implementovány v programu MATLAB pomocí toolboxů LTFAT a UNLocBoX. ...
 • Moderní restaurace audiosignálu s chybějícími úseky 

  Skyva, Pavel
  Tato bakalářská práce se zabývá moderní metodou restaurace audiosignálů s chybějícími úseky. Rekonstrukce je založena především na řídkých reprezentací signálů. V práci je popsán způsob hledání řídkého řešení pomocí ...
 • Obnovení dvou signálů z neúplného pozorování jejich křížového prolnutí 

  Juren, Vojtěch
  Tato bakalářská práce se zabývá obnovením dvou obrazových signálů z jejich neúplného křížového prolnutí a obnovením stejných obrazových signálů z jejich neúplného křížového prolnutí obsahujícího šum. Vše je prakticky ověřeno ...
 • Statistické metody detekce anomálií datové komunikace 

  Woidig, Eduard
  Tato práce slouží jako teoretický základ pro praktické řešení problematiky použití statistických metod pro detekci anomálií v datovém provozu. Základní zaměření detekcí anomálií datového provozu je na datové útoky. Proto ...
 • Uživatelské rozhraní pro rekonstrukci dat z magnetické rezonance 

  Marcin, Michal
  Cieľom bakalárskej práce bolo vytvoriť grafické užívateľské rozhranie pre spracovanie dát magnetickej rezonancie pomocou kompresného snímania. Pre tento účel bolo použité vývojové prostredie Matlab. V prvej časti je popísaný ...
 • Vytvoření interaktivních apletů pro podporu výuky zpracování obrazů 

  Křivánek, Jiří
  Tato práce se zabývá vytvořením aplikací pro podporu výuky počítačové grafiky. Cílem práce je vytvořit jednoduché aplikace, které budou názorně ukazovat jak jednotlivé metody fungují. Jsou zde implementovány metody konvoluce ...
 • Vytvoření interaktivních programů pro podporu výuky zpracování signálů 

  Pacas, Ondrej
  Bakalářská práce se zabývá vytvořením čtyř interaktivních nástrojů pro podporu výuky zpracování signálů. Cílem práce je vytvořit aplikace které budou vizuálně interpretovat jednotlivé metody zpracování signálů. Toto zahrnuje ...
 • Vytvoření interaktivních programů pro podporu výuky zpracování signálů a obrazů 

  Olbert, Jaroslav
  Bakalářská práce se zabývá tvorbou Java apletů pro podporu výuky zpracování signálů a obrazů. Teoretická část práce se krátce věnuje historii a výhodám jazyka Java, následně pak teoriemi k jednotlivým apletům a popisem ...
 • Vytvoření interaktivních programů pro podporu výuky zpracování signálů a obrazů 

  Had, Pavel
  Tato práce se zabývá návrhem a programováním čtyř webových appletů pro pozdější výuku. Jsou zde použity programovací jazyky HTML, CSS a JavaScript.
 • Vytvoření interaktivních programů pro podporu výuky zpracování signálů a obrazů 

  Had, Pavel
  Tato práce se zabývá tvorbou interaktivních apletů pro podporu výuky. Jsou to tyto čtyři aplety: lineární kombinace obrazů, metoda nejmenších čtverců a lineární regrese, diskrétní lineární konvoluce ve 2D a interpolace v ...