Now showing items 1-20 of 35

 • Autosalon 

  Bajer, Radim
  Diplomová práce se zabývá zpracováním projektové dokumentace pro provádění stavby objektu autosalon ve městě Žďár nad Sázavou. Projekt a přílohy jsou převážně zpracovány dle současně platných zákonů, vyhlášek a norem. ...
 • Bydlení s prvky romské kultury 

  Šarmanová, Zuzana
  Cílem práce bylo navržení rodinného bydlení s prvky romské kultury v Brně, v městské části Maloměřice a Obřany. Navržené objekty jsou na pozemku rozmístěny okolo hranice parcely, čímž se na prostranství mezi domy vytvořil ...
 • Bydlení s prvky romské kultury 

  Vyhlídalová, Lucie
  Projekt bydlení s prvky romské kultury se nachází v Brně, městské části Maloměřice. Jedná se o nízkopodlažní řadovou zástavbu, která je řešena jako sociální bydlení. Návrh vychází z mentality romského etnika a jejich ...
 • Bydlení studentů 

  Vašička, Jakub
  Předmětem zadání bakalářské práce je novostavba Bydlení studentů v Brně na ulici Leitnerova v městské části Staré Brno. Cílem bylo vytvořit stavbu s hlavní funkcí bydlení pro studenty doplněnou o prostory využívané veřejností. ...
 • Domov pro seniory 

  Kopřiva, Tomáš
  Tématem diplomové práce je zpracování projektové dokumentace novostavby domova pro seniory v obci Benešov u Boskovic. Dům má tři nadzemní podlaží a je nepodsklepený. Objekt je provozně rozdělen na několik samostatných ...
 • Domov pro seniory 

  Jureček, Jiří
  Předmětem diplomové práce je domov pro seniory v obci Nové Veselí. Objekt je navržen na rovinatém terénu. Hlavní vstup je orientován na sever. Jedná se o objekt s jedním podzemním podlažím a třemi nadzemními podlažími. ...
 • Domov pro seniory 

  Kocman, Alois
  Tématem diplomové práce je zpracování projektové dokumentace novostavby domova pro seniory ve městě Blansko. Dům má čtyři nadzemní podlaží a je částečně podsklepený. Objekt je provozně rozdělen na několik samostatných ...
 • Horský hotel 

  Skala, Zdeněk
  Stavba se bude nacházet u obce Slupečná poblíž přehradní nádrže Lipno. Bude umístěna na pozemku, který se svažuje k jihu. Stavba je navržena jako samostatně stojící, čtyřpodlažní. Technologie stavby je zděná. Konstrukční ...
 • Kulturně vzdělávací centrum 

  Hemza, Jakub
  Má diplomová práce řeší novostavbu kulturně vzdělávacího centra ve městě Velké Bílovice. Projekt je proveden na úrovni dokumentace pro provedení stavby. Stavba má půdorys ve tvaru písmene Z. Objekt je plně podsklepený se ...
 • Mateřská škola 

  Václavek, Jaroslav
  Téma diplomové práce je mateřská škola se speciální třídou. Jedná se dvoupodlažní budovu s částečným podsklepením, střecha je jednoplášťová plochá s atikami. Jako nosný systém byly použity obousměrné stěny HELUZ. Stropní ...
 • Mateřská škola 

  Murárik, Michal
  Diplomová práca sa zaoberá projektovou dokumentáciou Materskej školy v Trenčíne – Juh. Objekt je navrhnutý jako samostatne stojaca budova s dvom nadzemnými podlažiami a jedným podzemným. Materská škola pozostáva z dvoch ...
 • Městský dům v Brně 

  Šámalová, Daniela
  Městský dům v Brně se nachází v ulici Milady Horákové, MČ Brno-Zábrdovice. Bloková zástavba je vymezena ulicemi Milady Horákové, Příkop, Koliště, Bratislavská a část třídy Kpt. Jaroše. Celý městský blok má rovný terén. ...
 • Motorest 

  Novotná, Michala
  Diplomová práce je zpracována na téma motorest. Dům je navržen v systému Porotherm. Má 3 nadzemní podlaží a suterén. Suterení zdivo je vyzděno ze ztraceného bednění Best. Střecha je sedlová se sklonem 12°. Veškeré konstrukce ...
 • Polyfunkční dům 

  Novotný, David
  Hlavní náplní této diplomové práce je návrh pětipodlažního polyfunkčního domu. Dům se bude skládat ze 22 bytových jednotek a bezbariérového bytu, ke kterým budou příslušet sklepní prostory a ze dvou provozoven. Objekt bude ...
 • Polyfunkční dům 

  Václ, Jan
  Diplomová práce řeší novostavbu podsklepeného polyfunkčního domu s plochou střechou ve městě Klatovy. Objekt má 4 nadzemní a jedno podzemní podlaží. Celý objekt je řešen bezbariérově, aby sloužil k pobytu a pohybu osob se ...
 • Polyfunkční dům 

  Fazekas, Dávid
  Předmětem diplomové práce je vypracování projektové dokumentace pro získání stavebního povolení novostavby polyfunkčního domu. Navrhovaný objekt se nachází ve Štúrově, v městské části polyfunkčního území s převahou bydlení. ...
 • Polyfunkční dům 

  Grossová, Ilona
  Diplomová práce řeší novostavbu polyfunkčního domu v obci Oslavany. Polyfunkční dům je samostatně stojící a nachází se na rovinatém terénu u pravého břehu řeky Oslavy. Dům má tvar kvádru, s plochou střechou a s jedním ...
 • Polyfunkční dům v Brně 

  Fűlőpová, Andrea
  Polyfunkční dům se nachází na nároží ulic Letní a Táborská v Brně - Židenicích. Jedná se o budovu se čtyřmi nadzemními a dvěma podzemními podlažími. Obytná část se nachází v druhém, třetím a čtvrtém nadzemním podlaží. Byty ...
 • Polyfunkční dům v Brně 

  Sobotková, Monika
  Předmětem této bakalářské práce je řešení polyfunkčního domu v Brně. Jedná se o terasový dům v Brně-Líšni na pozemku mezi ulicemi Novolíšeňská a Josefy Fiamonové. Stavba je převážně obytná a je doplněna o služby kavárny a ...
 • Rodinný dům 

  Šír, Jan
  Projekt se zabývá novostavbou rodinného domu v Rychnově nad Kněžnou. Cílem této práce je vytvořit projektovou dokumentaci pro provedení stavby. Dům je navrhován pro čtyřčlennou rodinu. Objekt má dvě nadzemní podlaží a ...