Now showing items 1-20 of 37

 • Autosalon 

  Bajer, Radim
  Diplomová práce se zabývá zpracováním projektové dokumentace pro provádění stavby objektu autosalon ve městě Žďár nad Sázavou. Projekt a přílohy jsou převážně zpracovány dle současně platných zákonů, vyhlášek a norem. ...
 • Bydlení studentů 

  Vašička, Jakub
  Předmětem zadání bakalářské práce je novostavba Bydlení studentů v Brně na ulici Leitnerova v městské části Staré Brno. Cílem bylo vytvořit stavbu s hlavní funkcí bydlení pro studenty doplněnou o prostory využívané veřejností. ...
 • Bytový dům Brno - Lesná 

  Kyselá, Jana
  Bytový dům se nachází na pozemku svažujícím se k jihu, s hlavní příjezdovou komunikací z ulice Tomečkova. Pozemek se nachází v jihovýchodní části panelového sídliště Lesná, zároveň je v těsném sousedství drobné zástavby ...
 • Domov pro seniory 

  Jureček, Jiří
  Předmětem diplomové práce je domov pro seniory v obci Nové Veselí. Objekt je navržen na rovinatém terénu. Hlavní vstup je orientován na sever. Jedná se o objekt s jedním podzemním podlažím a třemi nadzemními podlažími. ...
 • Horský hotel 

  Skala, Zdeněk
  Stavba se bude nacházet u obce Slupečná poblíž přehradní nádrže Lipno. Bude umístěna na pozemku, který se svažuje k jihu. Stavba je navržena jako samostatně stojící, čtyřpodlažní. Technologie stavby je zděná. Konstrukční ...
 • Knihovna 

  Přibylová, Blanka
  Diplomová práce zpracovává dokumentaci pro povolení stavby městské budovy v Ivančicích.Jedná se o stavební úpravu objektu.Stávající objekt bude ze strany exteriéru zateplen polystyrénem o tl. 200 mm a tím dochází ke změně ...
 • Kulturně vzdělávací centrum 

  Hemza, Jakub
  Má diplomová práce řeší novostavbu kulturně vzdělávacího centra ve městě Velké Bílovice. Projekt je proveden na úrovni dokumentace pro provedení stavby. Stavba má půdorys ve tvaru písmene Z. Objekt je plně podsklepený se ...
 • Mateřská škola 

  Václavek, Jaroslav
  Téma diplomové práce je mateřská škola se speciální třídou. Jedná se dvoupodlažní budovu s částečným podsklepením, střecha je jednoplášťová plochá s atikami. Jako nosný systém byly použity obousměrné stěny HELUZ. Stropní ...
 • Mateřská škola 

  Murárik, Michal
  Diplomová práca sa zaoberá projektovou dokumentáciou Materskej školy v Trenčíne – Juh. Objekt je navrhnutý jako samostatne stojaca budova s dvom nadzemnými podlažiami a jedným podzemným. Materská škola pozostáva z dvoch ...
 • Mateřská školka 

  Leupold, Karel
  Diplomová práce na téma Mateřská školka je zpracována ve formě projektové dokumentace k provedení novostavby. Objekt je navržen na parcele 1228/43 v katastrálním území Jihlava. Jedná se o dvoupodlažní budovu, střecha je ...
 • Městský dům v Brně 

  Šámalová, Daniela
  Městský dům v Brně se nachází v ulici Milady Horákové, MČ Brno-Zábrdovice. Bloková zástavba je vymezena ulicemi Milady Horákové, Příkop, Koliště, Bratislavská a část třídy Kpt. Jaroše. Celý městský blok má rovný terén. ...
 • Motorest 

  Novotná, Michala
  Diplomová práce je zpracována na téma motorest. Dům je navržen v systému Porotherm. Má 3 nadzemní podlaží a suterén. Suterení zdivo je vyzděno ze ztraceného bednění Best. Střecha je sedlová se sklonem 12°. Veškeré konstrukce ...
 • Polyfunkční dům 

  Novotný, David
  Hlavní náplní této diplomové práce je návrh pětipodlažního polyfunkčního domu. Dům se bude skládat ze 22 bytových jednotek a bezbariérového bytu, ke kterým budou příslušet sklepní prostory a ze dvou provozoven. Objekt bude ...
 • Polyfunkční dům 

  Klimeš, Michal
  Předmětem diplomové práce je novostavba polyfunkčního domu, v Třebíči na parcelách č. 1237, 1238, 1239. Polyfunkční dům se nachází v mírně svažitém terénu a je navržen jako čtyřpodlažní nepodsklepený objekt. Půdorysné ...
 • Polyfunkční dům 

  Fazekas, Dávid
  Předmětem diplomové práce je vypracování projektové dokumentace pro získání stavebního povolení novostavby polyfunkčního domu. Navrhovaný objekt se nachází ve Štúrově, v městské části polyfunkčního území s převahou bydlení. ...
 • Polyfunkční dům 

  Václ, Jan
  Diplomová práce řeší novostavbu podsklepeného polyfunkčního domu s plochou střechou ve městě Klatovy. Objekt má 4 nadzemní a jedno podzemní podlaží. Celý objekt je řešen bezbariérově, aby sloužil k pobytu a pohybu osob se ...
 • Polyfunkční dům 

  Rzymanová, Beata
  Diplomová práce zpracovává projektovou dokumentaci novostavby polyfunkčního domu. Objekt je samostatně stojící. Je třípodlažní s obytným podkrovím a podsklepený. V objektu se nachází 12 bytů, 2 ordinace a 6 garáží. Ordinace ...
 • Polyfunkční dům v Brně 

  Sobotková, Monika
  Předmětem této bakalářské práce je řešení polyfunkčního domu v Brně. Jedná se o terasový dům v Brně-Líšni na pozemku mezi ulicemi Novolíšeňská a Josefy Fiamonové. Stavba je převážně obytná a je doplněna o služby kavárny a ...
 • Rodinný dům 

  Přibyl, Petr
  Projekt řeší novostavbu rodinného domu ve Studnicích.Tato práce má za cíl vypracovat projektovou dokumentaci pro provedení stavby.Novostavba rodinného domu je určena pro 4-5-ti člennou rodinu pro celoroční obývání.Součástí ...
 • Rodinný dům 

  Jureček, Jiří
  Bakalářská práce řeší návrh rodinného domu v obci Nové Veselí. Jedná se o dvoupodlažní dům částečně podsklepený, střecha je sedlová se sklonem 30°. Dům je navržen z cihelných tvarovek POROTHERM. Budova je Osazena na mírně ...