Now showing items 1-20 of 21

 • Bytový dům 

  Jelínek, Roman
  Předmětem bakalářské práce je novostavba bytového domu s téměř nulovou spotřebou energie a vypracování dokumentace pro provedení stavby. Bytový dům je umístěn v klidné lokalitě obce Lužice nedaleko města Hodonín. Navržený ...
 • Bytový dům 

  Paleček, Martin
  Tato bakalářská práce řeší novostavby bytového domu s téměř nulovou spotřebou energie pro bydlení v okrajové části hlavního města Prahy. Jedná se o samostatně stojící částečně podsklepený bytový dům obdélníkového tvaru s ...
 • Hasičská stanice Holešov 

  Křepelka, Jakub
  Diplomová práce se zabývá návrhem požární stanice typu P4. Objekt je navržen na okraji nově budované průmyslové zóny a je strategicky umístěn tak, aby byl v blízkosti výrobních závodů v dané zóně, dále v blízkosti nájezdu ...
 • Hotel "Na vyhlídce" 

  Brandýská, Veronika
  Obsahem diplomové práce je projektová dokumentace hotelu Na Vyhlídce v Obci Nový Hradec Králové .Stavba má 3 nadzemní podlaží, je nepodsklepená a zastřešena plochou střechou s kačírkem. Budova se dělí na dvě části. První ...
 • Mateřská škola 

  Wolf, Michal
  Diplomová práce se zabývá vypracováním projektové dokumentace stavební části k provedení stavby. Předmětem diplomové práce je novostavba mateřské školy v obci Dolany u Olomouce. Budova je navržena pro 40 dětí předškolního ...
 • Mateřská škola 

  Berényiová, Christiána
  Diplomová práce řeší návrh a vypracování projektové dokumentace pro mateřskou školu ve městě Velké Pavlovice. Jedná se o samostatně stojící budovu se dvěma nadzemními podlažími a částečným podsklepením umístěnou v mírně ...
 • Obecní bytový dům 

  Lušovský, Lukáš
  Předmětem této bakalářské práce je novostavba čtyřpodlažního nepodsklepeného bytového domu v Jeseníku nad Odrou. Bytový dům tvoří pět bytových jednotek s hromadnou garáží a společnými místnostmi. Celý objekt je pak zastřešen ...
 • Rodinný dům 

  Kužela, Jan
  Bakalářská práce je projekt rodinného dvoupodlažního domu se suterénem. Projekt je zpracován ve stupni provádění stavby, se zaměřením na návrh konstrukčních detailů a energetické náročnosti budovy. Součástí je také požárně ...
 • Rodinný dům 

  Jarková, Táňa
  Předmětem mé bakalářské práce je návrh rodinného domu na zcela rovinném pozemku ve městě Otrokovice. Tato novostavba je navržena jako trvalé bydlení pro čtyřčlennou rodinu a svým vzhledem bude zapadat do stávající zástavby. ...
 • Rodinný dům 

  Gross, Petr
  Předmětem této bakalářské práce je vypracování projektové dokumentace pro provedení novostavby rodinného domu. Dům bude postaven ve městě Krnov ve stávajícím zastavitelném území. Dům bude sloužit jako stavba pro bydlení ...
 • Rodinný dům 

  Kliment, Daniel
  Předmětem této bakalářské práce je novostavba jednopodlažního částečně podsklepeného rodinného domu s obytným podkrovím v Branticích. Dům bude sloužit pro bydlení čtyřčlenné rodiny. Hlavní vstup do objektu je ze severní ...
 • Rodinný dům 

  Tománek, Jan
  Zadáním bakalářské práce „Rodinný dům“ je zpracování projektové dokumentace stavební části dle vyhlášky č. 499/2006 Sb. Rodinný dům se nachází v obci Krnov v oblasti rodinné zástavby a je navržen jako jednogenerační pro ...
 • Rodinný dům - Svatý Kopeček 

  Wolf, Michal
  Předmětem projektu je novostavba rodinného domu v městské části Olomouc – Svatý Kopeček. Dům je samostatně stojící v postupně vznikající zástavbě. Je navržen pro čtyřčlennou rodinu. Objekt má dvě nadzemní podlaží a je ...
 • Rodinný dům s kadeřnictvím 

  Brandýská, Veronika
  Obsahem bakalářské práce je projektová dokumentace rodinného domu s kadeřnictvím v obci Vysoká nad Labem. Stavba je samostatně stojící, má 2 nadzemní podlaží, je částečně podsklepena a zastřešena plochou střechou s kačírkem. ...
 • Rodinný dům s ubytováním 

  Nekvinda, Alexandr
  Jedná se o novostavbu samostatně stojícího dvoupodlažního rodinného domu. Dům je umístěn ve svahu s orientací na jihozápad, má tři podlaží a předsazenou terasu. V suterénu je samostatná bytová jednotka sloužící ubytování ...
 • Sportovní centrum TJ Slavoj Jeseník nad Odrou 

  Lušovský, Lukáš
  Předmětem této diplomové práce je přístavba dvoupodlažního nepodsklepeného sportov-ního centra v Jeseníku nad Odrou. Ve sportovním centru se nachází část pro relaxaci a část pro fitness. Se stávající budovou tělocvičny s ...
 • Sportovní zázemí tenisového klubu 

  Kliment, Daniel
  Předmětem této diplomové práce je novostavba sportovního zázemí tenisového klubu v Brně, Královo Pole. Objekt má suterén a tři nadzemní podlaží. Hlavní vstup do objektu je ze západní strany v úrovni 1.NP. Ve spodní části ...
 • Studentské bydlení 

  Jarková, Táňa
  Předmětem mé diplomové práce je návrh objektu studentského bydlení ve Zlíně. Stavba má tři nadzemní podlaží a její součástí je i kavárna a yoga studio. Záměrem je vytvořit funkční dispoziční řešení zohledňující každodenní ...
 • Víceúčelový dům 

  Pánek, Martin
  Hlavní náplní této diplomové práce je návrh pěti-podlažního víceúčelového domu. Dům je rozdělen na hlavní obytnou část, ke které přísluší především obytné buňky dostupné po schodišti z přízemí a dále sklepní boxy a kočárkárna. ...
 • Víceúčelový dům v Šumperku 

  Matýs, Zdeněk
  Projekt se zabývá stavbou víceúčelového domu v Šumperku se třemi nadzemními podlažími a suterénem. Má 4 byty a 2 provozovny v přízemí. Objekt se nachází na okraji města Šumperk na rovinatém terénu. Dům je navržen ve zděném ...