Now showing items 1-2 of 2

  • Detekce defektů solárních článků pomocí systému využívajcího elektroluminiscenci 

    Marčík, Silvestr
    Diplomová práce se zaměřuje zejména na problematiku fotovoltaických článků z hlediska jejich vad (defektů). Úvodní část se zabývá historii fotovoltaiky, její zavádění do praxe a v neposlední řadě vysvětlení samotného ...
  • Elektrocentrála s parním motorem 

    Marčík, Silvestr
    Bakalářská práce je zaměřená na návrh a výrobu elektrocentrály poháněné jednočinným pístovým parním motorem. Práce zahrnuje uvedení do dané problematiky parních motorů od historie do současnosti. Jednotlivé součásti parní ...