Now showing items 1-3 of 3

 • Analýza a optimalizace procesů podniku 

  Maršálek, Vít
  Tato práce je zaměřena na optimalizaci procesů ve společnosti Air Bank, a.s. Cílem bude zanalyzovat bankovní proces tzv. „Kompletace nové rámcové smlouvy“ s následným návrhem optimalizace pro rychlejší řešení úkolů. V první ...
 • Robotická automatizace procesu 

  Jíšová, Michaela
  Diplomová práce se zaměřuje na robotickou automatizaci procesu zasílání finančních kontraktů pro produkt bariérová smlouva. Práce se také zabývá mapováním procesu a jeho zlepšením zavedením systému SWIFT a automatického ...
 • Vyhodnocení finanční situace podniku pomocí nejpoužívanějších metod a ukazatelů finanční analýzy 

  Maršálek, Vít
  Bakalářská práce analyzuje finanční situaci společnosti Enbra a.s. v letech 2009-2012. V teoretické části jsou vysvětleny metody a ukazatelé finanční analýzy. Po stručném představení společnosti jsou v praktické části na ...