Now showing items 1-14 of 14

 • Analýza experimentálních EKG záznamů 

  Maršánová, Lucie
  Tato práce se zabývá analýzou experimentálních elektrogramů získaných z izolovaných králičích srdcí. V teoretické části práce jsou popsány principy elektrokardiografie, projevy patologické srdeční činnosti v EKG záznamu, ...
 • A Comparative Analysis of Methods for Evaluation of ECG Signal Quality after Compression 

  Němcová, Andrea; Smíšek, Radovan; Maršánová, Lucie; Smital, Lukáš; Vítek, Martin (Hindawi, 2018-07-18)
  The assessment of ECG signal quality after compression is an essential part of the compression process. Compression facilitates the signal archiving, speeds up signal transmission, and reduces the energy consumption. ...
 • Detection Of P Wave During Second-Degree Atrioventricular Block In Ecg Signals 

  Maršánová, Lucie; Němcová, Andrea; Smíšek, Radovan (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, 2017)
  Automatic detection of P wave during the second-degree AV block is the main condition for automatic detection of this pathology. This work deals with developing of the algorithm for P wave detection. The algorithm is ...
 • Detekce atriální fibrilace v dlouhodobých EKG záznamech 

  Imramovská, Klára
  Práce se zabývá problematikou automatické detekce atriální fibrilace v dlouhodobých EKG záznamech. V úvodu teoretické části je popsána elektrofyziologie srdce a podstata síňové fibrilace. Dále jsou představeny metody ...
 • Detekce fibrilace síní v dlouhodobých signálech EKG 

  Polcer, Simon
  Bakalářská práce se zabývá automatickou detekcí síňových fibrilací v dlouhodobých signálech EKG. Nejprve přináší popis elektrofyziologie srdce, síňové fibrilace a automatických metod pro jejich detekci. První metoda ...
 • Detekce fibrilace síní v EKG záznamu 

  Húsková, Michaela
  Cílem práce je popsat problematiku fibrilace síní a metody umožňující její detekci v elektrokardiogramu. V úvodu teoretického rozboru je vysvětlena podstata elektrofyziologie srdce, a především patofyziologie fibrilace ...
 • Detekce komorové arytmie v dlouhodobých signálech EKG 

  Khaliullina, Sabina
  Detekce předčasné komorové kontrakce v dlouhodobých signálech EKG je důležitým úkolem v medicíně. V této práci jsou stručně popsány srdeční činnost a projevy komorových extrasystol v EKG záznamu. Proveden rozbor metod ...
 • Detekce komorových extrasystol v dlouhodobých signálech EKG 

  Šagát, Martin
  Práce se zabývá problematikou komorových extrasystol a způsoby jejich automatické detekce. Teoreticky popisuje základní fyziologické činnosti srdce a princip jejich měření. Detailněji rozebírá vznik a projevy komorových ...
 • ECG features and methods for automatic classification of ventricular premature and ischemic heartbeats: A comprehensive experimental study 

  Maršánová, Lucie; Ronzhina, Marina; Smíšek, Radovan; Vítek, Martin; Němcová, Andrea; Smital, Lukáš; Nováková, Marie (Nature, 2017-09-11)
  Accurate detection of cardiac pathological events is an important part of electrocardiogram (ECG) evaluation and subsequent correct treatment of the patient. The paper introduces the results of a complex study, where various ...
 • Použití kumulantů vyšších řádů pro analýzu EKG 

  Maršánová, Lucie
  Tato práce se zabývá využitím kumulantů vyšších řádu pro analýzu EKG. V první části práce je popsán princip elektrokardiografie. Následuje matematické odvození kumulantů, popis jejich vlastností a jejich využití v současné ...
 • Recommendations for ECG Acquisition Using BITalino 

  Němcová, Andrea; Maršánová, Lucie; Smíšek, Radovan (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, 2016)
  Cardiovascular disorders are still the most common cause of death in Western countries. In addition to cardiologists´ care, patient self-examination is the growing area nowadays. For this purpose, mobile devices for ECG ...
 • Rozměření signálů EKG s využitím fázorové transformace 

  Koupil, Michal
  Tato práce se zabývá rozměřením EKG signálů s využitím fázorové transformace. Tato metoda je v rámci automatického rozměřování EKG signálů poměrně nová a praxi zatím není příliš používána. V teoretické části práce je popsán ...
 • Rules for Determination of Expected P Wave Type in ECG Signals 

  Maršánová, Lucie (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, 2016)
  The aim of this work is to improve existing possibilities of automatic detection of pathological P wave in electrocardiogram. For detection of different types of P wave is crucial to choose suitable algorithm. In this ...
 • Segmentace signálů EKG na základě jejich kvality 

  Zobačová, Barbora
  Tato semestrální práce se zabývá metodami pro spojitý odhad kvality signálů EKG a následnou segmentací těchto signálů na základě odhadnuté kvality. Teoretická část obsahuje popis funkční anatomie srdce, základy ...