Now showing items 1-1 of 1

  • Zdaňování pasivních příjmů ve vazbě na stálou provozovnu 

    Bělušová, Kristýna
    Diplomová práce se zabývá mezinárodním zdaňováním pasivních příjmů ve vazbě na stálou provozovnu. Záměrem diplomové práce je vytvořit návod pro přisuzování pasivních příjmů stálé provozovně. Provedena je analýza vybraných ...