Now showing items 1-2 of 2

  • Morfologický analyzátor pomocí konečných automatů 

    Maršová, Eliška
    Tato práce se věnuje analýze českého jazyka a pokouší se rozšířit zatím omezenou derivativní nadstavbu, kterou disponuje morfologický analyzátor MA. Autor popisuje dosavadní stav tohoto programu a vytváří postupy pro ...
  • Predikce hodnot v čase 

    Maršová, Eliška
    Tato práce se zabývá predikcí číselných řad, jejichž aplikace je vhodná i pro predikci vývoje cen na burze. Jsou vysvětleny postupy analýzy a práce s cenovými grafy. Také jsou objasněny způsoby strojového učení. Znalosti ...