Now showing items 1-1 of 1

  • Systém pro správu sbírek fotografií 

    Marcelyová, Andrea
    Tato bakalářská práce se zabývá návrhem a implementací vybrané sady funkcí pro správu fotografií. Je zde popsán vývoj klasických fotografií, reprezentace digitálního obrazu, možnosti úpravy digitálních fotografií, metadata ...