Now showing items 1-2 of 2

  • Energetické porovnání dynamického a statického porušení materiálu 

    Mareček, Jiří
    Bakalářská práce obsahuje popis vlivu rychlosti zatěžování na mechanické vlastnosti. Dále popisuje závislost lomové práce na rychlosti zatěžování pro mosaz CuZn40Pb2. Vztah popisující tuto závislost byl experimentálně určen ...
  • Pevnostní analýza vybrané části trupu letounu 

    Mareček, Jiří
    Tato práce popisuje možnosti tvorby detailních MKP modelů vybrané oblasti. Je zaměřena především na postup při tvorbě detailního MKP modelu části letounu pomocí metody statické kondenzace. Dále tato práce obsahuje popis ...