Now showing items 1-2 of 2

  • IDE for SCADA Development at CERN 

    Mareček, Matěj
    Cílem této magisterské práce je navrhnout a implementovat IDE (integrované vývojové prostředí), které zvýší efektivitu a bezpečnost vývoje pro SIMATIC WinCC Open Architecture. Tato práce je založena na výzkumu provedeném ...
  • Zobrazování map kvality křemíkových plátů v reálném čase 

    Mareček, Matěj
    Cílem této bakalářské práce je navrhnout a implementovat softwarový systém, který dokáže v reálném čase sbírat data z průběhů měření křemíkových plátů. Může se jednat o desítky až stovky měření a data z těchto měření jsou ...