Now showing items 1-2 of 2

  • Návrh plánu pro řízení projektu v obci 

    Marečková, Soňa
    Diplomová práce se zaměřuje na návrh plánu pro řízení projektu v obci Sobůlky. Shrnuje teoretické poznatky podle standardu IPMA a aplikuje je v návrhové části. Obsahuje dotazníkové šetření provedené v obci a následnou ...
  • Studie výrobní logistiky ve vybraném podniku 

    Marečková, Soňa
    Bakalářská práce se zabývá studií výrobní logistiky ve vybraném podniku. Je zaměřena na současný stav výrobní logistiky, materiálový tok a jeho analýzu. Obsahuje návrhy na zlepšení materiálového toku a výrobní logistiky v podniku.