Now showing items 1-2 of 2

  • Moderní trendy ve vývoji osvětlovací techniky 

    Mareš, Milan
    Úkolem této bakalářské práce je zmapovat Moderní trendy ve vývoji osvětlovací techniky. Práce je rozčleněna na osm částí, které jsou zároveň hlavními kapitolami. Úvodní část popisuje mezinárodní předpisy a popis světelných ...
  • Nakladový controling jako způsob řízení ve vybraném podniku 

    Smolík, Jakub
    This thesis is focused on application of Cost controlling as a form of company management. The theoretical part deals with controlling and his procedures and methods. Than is performed detailed analysis of selected company ...