Now showing items 1-4 of 4

 • Návrh informačního systému pro taneční centrum 

  Snášelová, Martina
  Bakalářská práce je zaměřena na návrh vhodného informačního systému pro taneční centrum v Brně. Obsahem první části jsou teoretická východiska, která jsou spjatá především s analytickou částí současného stavu subjektu a ...
 • Návrh webové aplikace v ASP.NET pro zjištění trendu časové řady 

  Cíchová, Jana
  Cílem práce je vytvoření webové aplikace v prostředí ASP.NET, sloužící k regresní analýze časových řad. Výsledný produkt bude nabízen firmou vytvářející webové prezentace pro cestovní kanceláře, jako součást statistického ...
 • Redakční systém v .NET 

  Mareš, Vlastimil
  Tato diplomová práce se zabývá použitím systému pro správu obsahu DotNetNuke jako redakčního systému. Jsou zde popsány všechny vlastnosti a možnosti systému DotNetNuke. Na základě prostudování těchto možností jsou navržena ...
 • Využití umělé inteligence při řešení rozvrhovacího problému 

  Rybníček, Jan
  Tato diplomová práce se zabývá rozvrhovacími problémy a algoritmy využitelnými k jejich řešení. Rozvrhovací algoritmy se snaží o optimální přidělení zdrojů v čase podle omezujících podmínek. Rozvrhovací problémy se často ...