Now showing items 1-2 of 2

  • Hodnocení výkonnosti a kvality společnosti dle normy ISO 

    Marešová, Simona
    Diplomová práce se zaměřuje na systém řízení kvality ve vybrané společnosti a chce ukázat rozdíly mezi stávající normou ČSN EN ISO 9001:2008 a novou normou ČSN EN ISO 9001:2015. Diplomová práce analyzuje současný stav ...
  • Návrh podnikatelského záměru na založení mateřské školy 

    Marešová, Simona
    Cílem této bakalářské práce je návrh na založení nové mateřské školy v Týně nad Vltavou. Práce obsahuje teoretické poznatky, které souvisejí s podnikatelským záměrem, poté následuje analýza tržního prostředí a konkurence. ...