Now showing items 1-5 of 5

 • Matematika na pozadí geografických informačních systémů 

  Pászto, Vít; Marek, Lukáš (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta strojního inženýrství, Ústav matematiky, 2012)
  V posledních letech se stává geoinformatika a její nástroje (zejména GIS - geografcký informační systém, materiály DPZ - dálkový průzkum Země, GPS - Global positioning system, mapové servery, aj.) samozřejmou součástí ...
 • Motivace a evaluace zaměstnanců VIA ALTA a.s 

  Marek, Lukáš
  Diplomová práce se zabývá problematikou Motivace a evaluace zaměstnanců ve společnosti VIA ALTA, akciová společnost. V první části jsou vysvětleny pojmy a teoretické poznatky k dané problematice důležité pro další postup. ...
 • Multiplayer karetní hry žolíky 

  Marek, Lukáš
  Tato bakalářská práce popisuje návrh a implementaci karetní hry žolíky. Hra je navržena jako klient-server aplikace. Uživatelé se připojí na server a mají možnost přidat se k již vytvořené hře nebo si založit vlastní hru. ...
 • Nábor zaměstnanců s využitím metody inzerce na internetu 

  Marek, Lukáš
  Diplomová práce se zabývá procesem náboru zaměstnanců se zaměřením na metodu inzerce na internetu. V této své práci jsem se rozhodl analyzovat a kategorizovat nabídky práce pro pozice středního managementu, uveřejněné na ...
 • Rámec pro rychlý vývoj GUI klientských aplikací post-relačních databází 

  Marek, Lukáš
  Tato práce se zabývá návrhem a implementací rámce pro rychlý vývoj aplikací pracujících s multimediálními, prostorovými a časovými databázemi. Seznamuje čtenáře s použitými technologiemi a návrhem samotného rámce, který ...