Now showing items 1-6 of 6

 • Analýza vyztužené opěrné stěny založené na jemnozrnných zeminách 

  Střižík, Jakub
  U vyztužených opěrných konstrukcí je tahová síla přenášena zabudovanými výztuhami, pro jejichž návrh je nezbytné správné určení velikostí těchto sil. V diplomové práci je formou parametrické studie sledován vliv tuhosti ...
 • Implementace chytré továrny 

  Marek, Pavel
  Tato diplomová práce se zabývá studií konceptů Internetu věcí, Průmyslu 4.0 a současného stavu v továrnách. Na základě provedených studií byla navržena a realizována úprava hardwaru a softwaru průmyslových strojů a realizace ...
 • Kritická analýza dopadu finanční krize na regulaci OTC derivátů 

  Marek, Pavel
  Diplomová práce se zabývá regulací trhů OTC derivátů, které hrály zásadní roli ve vzniku a šíření světové finanční krize. Cílem této regulace bylo zmírnit následky krize a preventivně bránit opakování podobnýćh událostí v ...
 • Měření přenosových a imitančních charakteristik aktivních obvodových prvků 

  Marek, Pavel
  Tato diplomová práce pojednává o aktivních obvodových prvcích a návrhu metod pro měření některých parametrů těchto prvků. V úvodní části se práce zabývá obecnou klasifikací prvků používaných v elektronických obvodech, ...
 • Realizace diferenciální proudové analýzy 

  Marek, Pavel
  V dnešní době nestačí věnovat pozornost bezpečnosti šifrovacího algoritmu pouze z matematického hlediska. Je také nutné věnovat pozornost implementaci šifrovacího algoritmu, protože šifrovací zařízení může o implementovaném ...
 • Zabezpečení bezdrátové komunikace embedded systému 

  Marek, Pavel
  Tato bakalářská práce se zabývá problematikou zabezpečení komunikace v bezdrátových senzorových sítích. Jsou zde uvedeny a popsány možnosti šifrování pomocí protokolů, které využívají symetrických i asymetrických šifer. ...