Now showing items 1-1 of 1

  • Vliv pH na kvantitativní stanovení aditiv v nanovláknech 

    Grufíková, Jana
    Cílem mé bakalářské práce bylo připravit nanovlákennou vrstvu s obsahem aditiv a kvantitativně stanovit obsah barviva v závislosti na pH. Nanovlákenné vrstvy s aditivy byly připravovány metodou elektrostatického zvlákňování. ...