Now showing items 1-3 of 3

 • Charakterizace huminových látek izolovaných z vermikompostovaného přírodního odpadu 

  Marková, Kamila
  Předložená práce se zabývá studiem huminových látek (HL) izolovaných z vermikompostovaného přírodního odpadu pomocí spektrometrických metod. Hlavním cílem bakalářské práce je studium fyzikálně-chemických vlastností huminových ...
 • Intenzivní městský dům 

  Marková, Kamila
  Předmětem diplomové práce je architektonická studie polyfunkčního objektu, který se nachází mezi ulicemi Křenová, Rumiště, Mlýnská a Štěpánská. Jedním z hlavních úkolů studie je navrhnout takovou strukturu, která okolí ...
 • Obytný soubor na ul. Pastviny v Brně - Komíně 

  Marková, Kamila
  Na parcele je navržen soubor rodinných domů. Řešené území se nachází na ulici Pastviny v městské části Brno – Komín. Ze západu a z jihu je prostor uzavřen skupinou řadových domů, v severní části je umístěno několik samostatně ...