Now showing items 1-8 of 8

 • Komparace daně z příjmů fyzických osob v ČR a na Slovensku 

  Marková, Lucie
  Bakalářská práce se zabývá problematikou daně z příjmů fyzických osob v České republice a na Slovensku v roce 2013 a jejich rozdíly. Hlavním cílem je porovnat změny vývoje v obou státech. Praktická část analyzuje problém ...
 • Komparace korporátní daně v České republice a v Rakousku pro vybranou společnost 

  Havlová, Michaela
  Tato diplomová práce se zaměřuje na porovnání korporátní daně v České republice a Rakousku. Teoretická část pojednává obecně o daních a daňových soustav obou států. Další část je zaměřena na analýzu a komparaci korporátní ...
 • Optimalizace daňové zátěže koncernu 

  Stratilová, Aneta
  Diplomová práce pojednává o návrhu doporučení, jež povedou k úspoře na dani z příjmů právnických osob u vybraného koncernu. Teoretická část je zaměřena na právní rámec zdanění právnických osob a vymezení základních oblastí, ...
 • Příprava a řízení developerských projektů 

  Marková, Lucie
  Cílem diplomové práce je vytvoření plánu řízení konkrétního developerského projektu a definování možných rizik, které mohou nastat v realizační fázi z pohledu developerské společnosti. Diplomová práce se dále zabývá základní ...
 • Rodinný dům 

  Marková, Lucie
  Bakalářská práce řeší projekt novostavby rodinného domu v obci Svitavy. Jedná se o samostatně stojící, nepodsklepený objekt se dvěma nadzemními podlažími, zastřešený pultovými střechami. Součástí je garáž pro 2 osobní auta. ...
 • Stanovení hodnoty podniku 

  Marková, Lucie
  Diplomová práce je zaměřená na stanovení objektivizované hodnoty společnosti DOMESTAV s. r. o. k 1. 1. 2016. Diplomová práce se skládá ze dvou částí. První část je zaměřená na teoretické poznatky. Druhá část se zabývá ...
 • Studium podmínek vzniku a eliminace akrylamidu vznikajícího při tepelném zpracování potravin. 

  Marková, Lucie
  Akrylamid (AA), pravděpodobný lidský karcinogen, vzniká jako nežádoucí kontaminant reakcí redukujících sacharidů s asparaginem v potravinách rostlinného původu při jejich tepelném opracování nad 120 °C. AA je nejčastěji ...
 • Vliv přídavných látek na obsah akrylamidu v tepelně opracovaných potravinách 

  Marková, Lucie
  Akrylamid je nežádoucí karcinogenní složka tepelně opracovaných potravin, vznikající reakcí monosacharidů a asparaginu. V práci byl sledován vliv amonných a sodných kypřících látek na obsah akrylamidu v perníkách, přičemž ...