Now showing items 1-2 of 2

  • Deskripce CNC soustružnických strojů 

    Martínek, Lukáš
    Tato práce se zabývá deskripcí CNC soustružnických strojů. Cílem této práce je popsat CNC soustružnické stroje od jejich vzniku až po současnost a zároveň podrobněji rozebrat stavbu stroje a poukázat na možnosti vývoje ...
  • Modernizace strojního parku 

    Martínek, Lukáš
    Tato práce je zaměřena na problematiku modernizace strojního parku provozu hrubování velkých dílů ve firmě Žďas a.s. Cílem je rozbor stávajícího stavu hrubování velkých dílů, definovaní oblastí s možnými úsporami, návrh ...