Now showing items 1-3 of 3

 • Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení 

  Martens, Radek
  Tato bakalářská práce je zaměřená na hodnocení finanční situace společnosti LIKO Svitavy, a. s., v období let 2006 – 2009, za pomocí metod finanční analýzy, které vycházejí z údajů účetních výkazů podniku za sledované ...
 • Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení 

  Hanus, Jan
  Bakalářská práce se zaměřuje na posouzení finanční situace společnosti AGRICOL s.r.o. v období 2009 – 2013. Ke zhodnocení finanční situace využívá vybraných metod finanční analýzy. Na základě dosažených výsledků poskytuje ...
 • Podnikatelský záměr rozvoje firmy 

  Martens, Radek
  Tématem této diplomové práce je „Podnikatelský záměr rozvoje firmy“. Hlavním cílem práce je posouzení současného stavu společnosti AUTOCZ, spol. s.r.o. a následné vypracování návrhů, směřujících k jejímu rozvoji. Za tímto ...