Now showing items 1-2 of 2

  • REVITALIZACE PŘEDPOLÍ KVĚTNÉ ZAHRADY V KROMĚŘÍŽI 

    Martináková, Petra
    REVITALIZACE PŘEDPOLÍ KVĚTNÉ ZAHRADY V KROMĚŘÍŽÍ Květná zahrada, která byla roku 1998 společně se zámkem a Podzámecku zahradou zapsána na listinu národního kulturního dědictví UNESCO vznikla ve 2.pol. 17.stol. Má dvě hlavní ...
  • Správní budova Papírny WANEMI, a.s. v Zábřehu 

    Martináková, Petra
    Diplomová práce se zabývá návrhem administrativní budovy společnosti Wanemi a.s. v Zábřehu na Moravě. Záměrem společnosti je v Zábřehu vybudovat ekologickou papírnu. Administrativní budova je umístěna ve vstupní „zelené“ ...