Now showing items 1-10 of 10

 • DYNAMICKÁ ANALÝZA ZÁKLADOVÉ KONSTRUKCE V INTERAKCI S PODZÁKLADÍM 

  Martinásek, Josef
  Práce se věnuje problematice interakce konstrukce s podzákladím. V teoretické části je popsán přístup k matematickému modelování konstrukce se základem v interakci s podzákladím. Modely a metody zahrnutí vlivu podloží jsou ...
 • Inelastic Finite Element Analysis of Lateral Buckling for Beam Structures 

  Kala, Zdeněk; Valeš, Jan; Martinásek, Josef (Elsevier, 2017-02-22)
  The inelastic lateral–torsional buckling resistance of real I-beam loaded by uniform moment was the subject of parametric studies using nonlinear finite elements, covering various initial imperfections as initial axis ...
 • Numerické modelování působení větru na fotovoltaické panely 

  Zajac, Zbyněk
  Bakalářská práce se věnuje problematice působení větru na fotovoltaické panely umístěné na ploché střeše. Numerický výpočet byl proveden na fiktivní budově s použitím zásad pro reálné rozmístění panelů. Toto rozmístění ...
 • Statická a dynamická analýza mostní konstrukce 

  Čáslavová, Sandra
  Tato diplomová práce si za hlavní náplň stanovuje provedení statických a dynamických výpočtů zvolené mostní konstrukce umístěné do Olomouckého regionu. Výpočty budou provedeny pomocí zvoleného programu a ověřeny ručním ...
 • Statická analýza dřevěné konstrukce 

  Včelný, Michal
  Práce se zabývá statickou analýzou rámové dřevěné konstrukce. Řešená konstrukce má atypický průběh, kde každý rám má odlišný tvar oproti předchozímu. Výpočet a posouzení je provedeno v programu SCIA Engineer a následně ...
 • Statická analýza ocelové konstrukce 

  Čejková, Eva
  Diplomová práce je zaměřena na porovnání lineární a nelineární analýzy ocelové konstrukce a z toho plynoucí rozdíly jak v numerických výsledcích, tak v čase potřebném k získání těchto výsledků. Tyto analýzy jsou provedeny ...
 • Statická analýza ocelové lávky pro pěší 

  Mareková, Adela
  Predmetom bakalárskej práce je statická analýza oceľovej lávky pre peších. Pomocou programu RFEM 5.16 sú vytvorené dva rôzne modely tejto konštrukcie. Prvý model je zostavený iba z vrchnej časti konštrukcie lávky, druhý ...
 • Statická analýza pohyblivé výškové budovy 

  Jedlička, Michal
  Práce se zabývá statickou analýzou výškové pohyblivé budovy (inspirováno The Dynamic Tower), u které je umožněna rotace jednotlivých pater kolem své osy nezávisle na sobě. V rámci práce je řešena celá výšková budova s ...
 • Statická analýza protihlukového krytu 

  Hándlová, Barbora
  Předmětem bakalářské práce je statická analýza samonosného protihlukového krytu, který je umístěn nad výrobním zařízením. Kryt je sestaven z jednotlivých segmentů s ocelovou nosnou kostrou a je možné jej po částech demontovat. ...
 • Statická analýza válcové nádrže 

  Kunčáková, Eva
  Tato práce se věnuje statické analýze válcové nádrže. Cílem práce je vytvořit výpočetní algoritmy v programu MATLAB, které budou provádět statickou analýzu na idealizovaných modelech válcové nádrže. Těmito modely jsou ...