Now showing items 1-20 of 105

 • Akcelerace vektorových a krytografických operací na platformě x86-64 

  Šlenker, Samuel
  Cieľom práce bolo naštudovať a následne spracovať porovnanie starších a novších vektorových výpočtových jednotiek moderných mikroprocesorov na platforme x86-64. Práca mala poskytnúť prehľad najrýchlejších výpočtov vektorových ...
 • Aktivní bezpečnostní zařízení v sítích 

  Škrdla, Vojtěch
  Hlavním cílem této bakalářské práce je popsat problematiku aktivních bezpečnostních zařízení. Práce je především zaměřená na firewally. Práce je rozdělená do několika základních tematických oblastí, ve kterých jsou popsány ...
 • Aktivní detekce topologie lokální sítě 

  Šípek, Martin
  Bakalářská práce se zaměřuje na detekci a mitigaci Man-in-the-Middle útoků v lokální síti pomocí vlastní implementace v programovacím jazyku Python. Mezi nejčastější Man-in-the-Middle útoky patří ARP spoofing, který by měl ...
 • Analýza hlavních komponent v proudové analýze 

  Jedlička, František
  Tato práce se zabývá využitím analýzy hlavních komponent v kryptoanalýze proudovým postranním kanálem. Nejdříve je v práci rozebrána problematika kryptoanalýzy, kryp- toanalýzy proudovým postranním kanálem, metody analýzy ...
 • Analýza ransomwaru GlobeImposter 

  Procházka, Ivo
  Cílem této diplomové práce je analýza vzorku ransomwaru GlobeImposter získaného z~napadeného zařízení. Teoretická část práce se zabývá rozdělením škodlivého kódu a~typů ransomwaru podle funkce a~popisem práce se šifrovacími ...
 • Aplikace na podporu testování bezpečnosti webových aplikací 

  Holovová, Simona
  Diplomová práca je o bezpečnosti webových aplikácií a o penetračných testoch. Hlavným cieľom je oboznámenia sa s metodológiou OWASP Testing Guide a ASVS a implementovať tieto poznatky do webovej aplikácie na podporu ...
 • Aplikace pro bezpečné ukládání dat do paměti mobilních zařízení 

  Kocáb, Marek
  Bakalářská práce je zaměřena na vytvoření aplikace pro bezpečné ukládání dat do paměti mobilních zařízení. Teoreticky jsou popsány operační systémy podle oblíbenosti u uživatelů a programovací jazyky. V další části práce ...
 • Aplikace pro grafickou reprezentaci průběhu útoku 

  Safonov, Yehor
  V dnešní době zajištění bezpečnosti koncových stanic je velmi aktuálním tématem. Složitost programovací výbavy výpočetních systémů sebou přináší větší pravděpodobnost vzniku zranitelností, které následně mohou sloužit novým ...
 • Aplikace využívající paralelní zpracování pro kryptografické výpočty 

  Šánek, Jaromír
  Tato práce se zabývá paralelním programováním a modulárním mocněním. Vprvní části je srovnána rychlost funkcí modulárního mocnění zrůzných knihoven C/C++ na CPU. V druhé části se práce zabývá technologií CUDA, je zde změřena ...
 • Automatizovaná tvorba reportů zátěžového testování 

  Oškera, Jakub
  Diplomová práce se zabývá vývojem nástroje pro automatizovanou tvorbu reportů zátěžového testování, který je implementován ve formě zásuvného modulu do zátěžového testeru JMeter, jako jeden z jeho z komponentů. Teoretická ...
 • Bezpečnost operačního systému Apple iOS 

  Zahradníček, Zdeněk
  Bakalářská práce se zabývá zabezpečením operačního systému iOS a vytvářením aplikací pro tento systém. Popisuje základní vlastnosti systému, použitá zabezpečení, šifrování a třídy pro bezpečné ukládání souborů. Další ...
 • Bezpečnost RFID 

  Hanačík, Radim
  Tahle práce se zabývá popisem teorie rádio frekvenční identifikace, zejména zabezpečením komunikace. Seznamuje s rozdělením komunikačních zařízení jednak podle čipů karet a jednak podle frekvencí, na kterých zařízení ...
 • Bezpečnostní aplikace na platformě Apple iOS 

  Kolář, Michal
  Tato práce se zabývá zabezpečením operačního systému iOS. Popisuje mechanismy, které ručí za bezpečnost celého systému souborů i soukromých souborů uživatele. Dále popisuje mechanismy pro autentizaci uživatele a pro ověřování ...
 • Bezpečnostní cvičení pro etický hacking 

  Paučo, Daniel
  Predložená diplomová práca sa zaoberá penetračným testovaním a etickým hackovaním. Podľa zadania bolo vytvorené vhodné prostredie pre prevedenie cvičenia Red/Blue tím, kde Red tím sa ocitá v roli útočníka a Blue tým v roli ...
 • Bezpečnostní hry "O vlajku" 

  Karabina, Lukáš
  Bakalářská práce je zaměřená na poskytnutí obecných informací o bezpečnostních hrách "o vlajku". Věnuje se základní kategorizaci tohoto druhu bezpečnostních her, dále popisuje vybrané kategorie pro úkoly, které lze do ...
 • Bezpečnostní testování zařízení s Bluetooth 

  Hlaváček, Jan
  Cílem práce je rozbor a soupis bezpečnostních rizik technologie Bluetooth, sestavení Bluetooth adaptéru a návrh a sestavení testovacích postupů, které pomohou vyhodnotit bezpečnost testovaného zařízení.
 • Biometrické autentizační metody 

  Flídr, Jakub
  První část bakalářské práce zahrnuje popis základních pojmů souvisejících s biometrií. Dále jsou zde popsány a rozděleny jednotlivé biometrické metody. Je popsán jejich princip a přibližné výkonnostní parametry. V druhé ...
 • Clusterová analýza datového provozu 

  Nagyová, Simona
  Tato semestrální práce se zabývá metodami shlukové analýzy a jejich využití pro detekci anomálií síťového provozu. Dále pojednává o různých typech kybernetických útoků, zejména útoků typu DoS (DDoS). Obsahuje seznam ...
 • Detekce falešných přístupových bodů 

  Lővinger, Norbert
  Riziko kybernetických útokov v lokálnych sieťach sa stále zvyšuje v dôsledku podceňovania ich bezpečnosti. V bezdrôtových lokálnych sieťach útočník nevyžaduje fyzický prístup do siete a postrehnutie útoku je takmer nemožné. ...
 • Detekce útoků cílených na odepření služeb 

  Gerlich, Tomáš
  Diplomová práce je zaměřena na detekci útoků pro odepření služeb (DoS). Tyto distribuované DoS útoky představují hrozbu pro všechny uživatele na Internetu, proto dochází k nasazování detekčních a preventivních systému proti ...