Now showing items 1-2 of 2

  • Akustika malých prostorů 

    Martin, Martin
    Tato práce se zabývá objektivními kritérii kvality malých prostor určených k produkci hudby. Konkrétně akustikou malých hudebních klubů v Brně a jejich vlivem na hudební produkci.
  • Hardware pro auralizaci impulsových odezev prostoru 

    Martin, Martin
    Tato práce se zabývá akustikou místností pro zvukové post-produkční činnosti a jejich simulací, za účelem redukce potřeby akustických úprav místností a specializovaného poslechového zařízení na hardwarovou jednotku a ...