Now showing items 1-1 of 1

  • Návrh komunikačního mixu vybraného podniku 

    Reichlová, Natálie
    Bakalářská práce je zaměřena na rozbor komunikačního mixu společnosti Radegast, která se zabývá výrobou a prodejem piva. Tato práce se skládá z teoretické části, kde jsou rozebrány jednotlivé pojmy týkající se marketingu, ...